Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

De agrarische roerende zaken verzekering biedt u een zeer uitgebreide dekking. Wij vergoeden de geleden schade veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals hieronder omschreven:

 • Brand
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Inductie door bliksem
 • Storm
 • Electrocutie van levende have
 • Verstikking van levende have als gevolg van een gedekte gebeurtenis
 • Diefstal van bij het gebouw behorende onderdelen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Vandalisme veroorzaakt door een inbreker
 • Aanrijding
 • Het springen of lekken van waterleidingen
 • Water binnengedrongen via vensters, of door het lekken van daken en/of dakgoten
 • Uit bassins/kelders/putten overgelopen mest
 • Omgevallen bomen, heistellingen en kranen
 • Sneeuwdruk, en door binnengedrongen sneeuw

N.B. Voor een volledig overzicht van de gedekte gebeurtenissen, zie de polisvoorwaarden.

Verzekerde zaken

Voor de volledigheid zetten we hier op een rij welke roerende zaken u kunt verzekeren:

 • Uw inventaris: roerende zaken die u heeft voor de uitoefening van uw bedrijf
 • Uw bedrijfsvoorraden, zoals kunstmeststoffen, veevoeder en gewasbeschermingsmiddelen
 • Uw levende have: zoals rundvee, paarden, schapen
 • Uw oogst, hooi, stro

Verzekerd bedrag

Roerende zaken kunnen in het algemeen op basis van nieuwwaarde worden verzekerd. Ook verzekering op basis van dagwaarde is mogelijk.

Dekking boven het verzekerd bedrag

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij boven het verzekerde bedrag de volgende kosten:

 • Bereddingskosten
 • Expertisekosten
 • Opruimingskosten
 • Braakschade aan het gebouw
 • Uithalingskosten bij broei
 • Uithalingskosten van mest
 • Schade aan roerende zaken tijdens transport (maximaal €5.000,- per transport)
Evelien Brandt

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

 1.