Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

De wetten en regels zijn de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden, ook voor de agrarische sector. Een agrariër kan bijna niet meer zonder rechtshulp, want alledaagse gebeurtenissen kunnen zorgen voor ingrijpende financiële gevolgen. Enkele voorbeelden:

  • Een leverancier die het verkeerde product levert.
  • De gemeente besluit de weg naar uw bedrijf autovrij te maken, terwijl daar nog geen sprake van was toen u daar uw zaak vestigde.
  • Een werknemer gooit er met de pet naar, ondanks een aantal waarschuwingen van uw kant. De arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden, maar de werknemer verzet zich daartegen. 

Met recht verzekerd

Om risico's zoveel mogelijk af te dekken, is het raadzaam een agrarische rechtsbijstandverzekering af te sluiten. U krijgt dan professionele rechtsbijstand zodat u er zeker van bent dat uw belangen optimaal worden behartigd. Daarnaast bent u verzekerd tegen de kosten van juridische hulp.

Voordelen

Wim Muilwijk

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.