Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Gewassenverzekering

Onder de dekking valt schade door brand en storm in de gebouwen of (voor bepaalde gewassen) op het veld. De dekking kan volledig worden afgestemd op de risico's van uw bedrijf, vanzelfsprekend is de gewassenverzekering maatwerk, een deskundig advies is onmisbaar. De landbouwadviseurs van Vrieling staan voor u klaar.

Uitbereiding van de dekking

U kunt de dekking zó uitbreiden dat deze is afgestemd op de risico's van uw bedrijf. Zo kunt u bepaalde gewassen tegen specifieke risico's verzekeren, zoals aardappelen tegen bruinrot en ringrot, fruit tegen schade door uitval van de beregeningsinstallatie bij nachtvorst en bewaarproducten tegen bederfschade door uitval van de koelinstallatie. Ook hagelschade en vorstschade kan voor bepaalde gewassen worden meeverzekerd; de mogelijkheden zijn zeer divers.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gelijk aan de te verwachten bedrijfsopbrengst.

Dekking boven het verzekerd bedrag

In het geval van een gedekte gebeurtenis, vergoeden wij boven het verzekerd bedrag ook expertise-, bereddings- en opruimingskosten.