Bedrijven ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

 Welke werknemers verzekeren wij?

In principe verzekeren wij al uw werknemers, mits u ze aan ons doorgeeft. Er zijn echter een aantal personen die wij niet kunnen verzekeren, te weten:

  • Directeurs Grootaandeelhouders, zijn/haar partner en kinderen
  • Werknemers van 65 jaar en ouder

De volgende werknemers verzekeren wij pas als zij vier weken achter elkaar niet meer arbeidsongeschikt zijn:

  • De werknemer die op de ingangsdatum van de verzekering (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is.
  • De werknemer die op het moment dat zijn arbeidsovereenkomst ingaat (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is.
  • De werknemer die een WIA of WAO uitkering heeft vanuit het dienstverband met u, waarbij de werknemer geen nieuwe arbeidsovereenkomst heeft voor de nieuwe/passende arbeid die hij verricht.

Wat valt er onder de dekking van uw verzekering?

Wij keren het verzekerd loon uit wanneer u de loondoorbetalingplicht heeft bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. Wij houden daarbij rekening met de eigen risicoperiode, het dekkingspercentage dat u verzekerd heeft en het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer. Logischerwijs betalen wij de uitkering alleen als uw arbeidsongeschikte werknemer verzekerd is op uw Verzuimverzekering. Als een werknemer weer beter wordt en hij valt daarna binnen 4 weken weer uit door arbeidsongeschiktheid, dan wordt dat gezien als dezelfde arbeidsongeschiktheid. Wij gaan weer verder met uitkeren, de eigen risicoperiode wordt niet opnieuw ingehouden!

Hoe berekenen wij de uitkering?

Wij berekenen de uitkering voor één dag. Wij gaan uit van het verzekerde loon dat wij van de werknemer kennen en 260 werkbare dagen per jaar. Als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is, dan keren wij per dag 1/260 deel uit van het verzekerd loon van uw arbeidsongeschikte werknemer. Wij houden daarbij rekening met het dekkingspercentage dat wij met u hebben afgesproken. Wanneer uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, keren wij voor dat deel uit.

Stel dat uw werknemer arbeidsgeschikt is voor 60%. Dan betalen wij een uitkering voor de overige 40% van het loon van de werknemer en de eventueel verzekerde werkgeverslasten. Bij de berekening van de uitkering houden wij rekening met het percentage van het loon dat u verzekerd heeft, een voorbeeld: u heeft 70% van het loon verzekerd, uw arbeidsongeschikte werknemer is voor 60% aan het werk en is voor 40% arbeidsongeschikt. Dan krijgt u 70% van 40% van het loon van ons vergoed.

Marcel Hamberg

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.