Bedrijven ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

Wij bieden u veel vrijheid in het samenstellen van de dekking van uw werkmaterieelverzekering. De dekking kan modulair worden opgebouwd, waarbij u kunt kiezen uit de volgende modules:

Module A: Aansprakelijkheid

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken die is veroorzaakt door: 

  • het verzekerde object of een onderdeel daarvan;
  • de door het verzekerde object vervoerde lading en/of last;
  • de aan het verzekerde object gekoppelde aanhangwagens, ook al zijn deze losgemaakt/losgeraakt en nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen.

Module B: Casco

Uw casco dekking kunt u opbouwen uit de volgende dekkingen:

  • Dekking A: brand, ontploffing, zelfontbranding, ongeacht de oorzaak
  • Dekking B: alles onder dekking A, diefstal, joyriding, vandalisme, storm en ruitschade
  • Dekking C: alles onder dekking A en B, alle overige van buiten komende onheilen, eigen gebrek.

Module Verlengde aanschafwaarderegeling

Voor het berekenen van de poliswaarde wordt de periode van 12 maanden, waarop niet wordt afgeschreven, verlengd naar 36 maanden. Na deze periode van 36 maanden geldt de dagwaarde.

Module Eigen gebrek tot en met 7 jaar

Wanneer gekozen voor een casco-dekking C, geldt de eigen gebrek dekking standaard tot en met 5 jaar na de 1e ingebruikstelling voor objecten waarvan verzekeringnemer de 1e eigenaar is of voor jong gebruikte objecten. Deze periode is uit te bereiden naar een periode tot en met 7 jaar

Module Schade aan de bestuurder

Deze module dekt de personenschade die wordt geleden als gevolg van een ongeval tijdens deelname in het verkeer of tijdens het gebruik van het verzekerde object.

Wim Muilwijk

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.