Bedrijven ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

De rechtsbijstandverzekering geeft dekking voor geschillen voortkomend uit ondernemingsactiviteiten op het gebied van:

Module A: Verkeer

Hieronder zijn zowel uzelf als uw medewerkers als verkeersdeelnemers verzekerd als zij voor het bedrijf aan het verkeer deelnemen.

Module B: Bedrijfsvoering en Incasso

Hieronder kunt u trefzeker en veilig opkomen voor uw bedrijfsbelang wanneer een conflict dreigt over contracten, vergunningen, arbeids zaken of zaken over uw bedrijfspand. Bovendien valt ook het incasseren van openstaande facturen zonder verweer onder deze module. Bijvoorbeeld als uw afnemer niet wil betalen.

Module C: Inkoop

Dit betreft geschillen met betrekking tot de inkoop van grondstoffen, handelsgoederen en diensten direct bestemd voor het bedrijfsproces.

Module D: Verkoop

Voor geschillen met afnemers van handelsgoederen.

Verzekerden

De zakelijke rechtsbijstandverzekering kent een dekking voor de verzekeringsnemer en de werknemers. Daarnaast zijn bij module A ook overige verkeersdeelnemers verzekerd als zij voor het bedrijf aan het verkeer deelnemen. 

Verzekerde kosten

Voor geschillen die door de maatschappij intern worden afgehandeld, geldt een ongelimiteerde dekking. Externe kosten zoals advocaatkosten, griffiekosten en gerechtelijke kosten van de tegenpartij, zijn ook onbeperkt verzekerd, mits deze gebruikelijk zijn. Voor verkeerszaken buiten Europa geldt een maximumvergoeding van € 10.000,-.

Greetje de Graaf

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.