Bedrijven ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering biedt u veel vrijheid in het kiezen van uw dekking. Wij vergoeden de geleden bedrijfsschade veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals in de onderstaande modules omschreven. Tijdens het samenstellen van uw polis heeft u zelf de keuze welke modules u meeverzekert. Vindt u het lastig om dit te bepalen? Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van een verstandige keuze. 

Module A

 • Brand
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Inductie en overspanning

Module B

 • Storm

Module C

 • Diefstal van bij het gebouw behorende onderdelen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Vandalisme veroorzaakt door een inbreker

Module D

 • Aanrijding
 • Het springen of lekken van waterleidingen
 • Water binnengedrongen via vensters, of door het lekken van daken en/of dakgoten
 • Sneeuwdruk, en door binnengedrongen sneeuw

N.B. Voor een volledig overzicht van de gedekte gebeurtenissen, zie de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag dat voor deze verzekering wordt aangehouden, is de brutowinst die in een jaar behaald wordt.

Naverrekening

De polis wordt in het algemeen gesloten op naverrekening. Dat houdt in, dat het verzekerd bedrag achteraf periodiek wordt vastgesteld op basis van de werkelijke brutowinst. Zo bent u altijd voor het juiste bedrag verzekerd en betaalt u nooit teveel premie.

Dekking boven het verzekerd bedrag

In het geval van een gedekte gebeurtenis, vergoeden wij boven het verzekerd bedrag ook expertisekosten.

Uitkeringsduur

Bij deze verzekering kan worden gekozen uit verschillende uitkeringstermijnen. Afhankelijk van de tijd waarin uw bedrijf weer volledig kan produceren na een schade, kan gekozen worden voor een uitkeringsperiode van 26, 52, 78 of 104 weken. Veelal wordt gekozen voor een uitkeringstermijn van 52 weken.

Wat is niet verzekerd?

Hoewel de voorwaarden van de bedrijfsschadeverzekering van Vrieling uiterst ruim zijn, is natuurlijk niet alles te verzekeren. Catastroferisico’s zoals molest, aardbeving, overstroming en atoomkernreactie zijn niet verzekerbaar. En daarnaast is bijvoorbeeld niet gedekt, de schade die het gevolg is van achterstallig onderhoud of constructiefouten.

Wim Muilwijk

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

 1.