Pensioen wil ik goed geregeld hebben voor mijn personeel

Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, steeds meer werknemers zijn zich daarvan bewust. Heeft u eenmaal een pensioenregeling toegezegd aan uw personeel dan kunt u deze niet zomaar wijzigen. Daarom moet het traject van pensioentoezegging aan uw medewerkers zeer nauwkeurig gebeuren.

ABC Pensioen

Ons zakelijk pensioenadviesbureau heet ABC Pensioen. ABC staat voor Advies, Beheer en Communicatie, de drie hoofdactiviteiten in onze pensioenadvisering. Meer informatie kunt u vinden op de nieuwe website www.abcpensioen.nl