Vrieling Employment Benefits

In zeven stappen naar een goed pakket flexibele arbeidsvoorwaarden, dit is hoe Vrieling het aanpakt.

1 Inventarisatie

We beginnen met het inventariseren van alle regelingen die reeds in uw bedrijf van kracht zijn: verplichte regelingen en regelingen waarvoor het bedrijf vrijwillig heeft gekozen. Bijvoorbeeld:

 • Verplichte regelingen zoals de CAO, het bedrijfspensioen en de VUT-regeling.
 • Bedrijfsregelingen, zoals het huishoudelijk reglement, het arbeidscontract en de wijze van salariëring.
 • Bedrijfsvoorzieningen op het gebied van onder andere ziekteverzuim, ongevallen, Arbo en Pemba.
 • Werknemersvoorzieningen op het gebied van pensioen, Anw-gat, WAO-gat en bedrijfssparen.
 • Personal Benefits, zoals een PC privé project.

2 Rapportage

Zodra al de regelingen van uw bedrijf zijn geïnventariseerd, worden deze door ons beoordeeld op effectiviteit en kostenefficiency. Veel regelingen zullen uitstekend op hun plaats zijn, andere regelingen kunnen worden uitgebreid. En soms is het beter om met een regeling te stoppen. Ons analyserapport hiervan stelt u in staat om verantwoorde beslissingen te nemen.

3 Definitie

In de definitiefase stelt u het EB-pakket samen. U als werkgever bepaalt welke EB-voorwaarden u ter beschikking wilt stellen aan uw medewerkers. En welke EB-diensten u zelf wenst af te nemen. Uiteraard wordt u daarbij geadviseerd door de EB-specialisten van Vrieling. Het totale EB-pakket kan onder meer bestaan uit de volgende diensten:

 • Salarisadministratie
 • 1-loket functie
 • EB-statements voor medewerkers
 • EB-verzekeringen voor werkgever en werknemer
 • Persoonlijke Financiële Planning voor uw medewerkers

De 1-loket functie van Vrieling houdt in, dat u verlost wordt van alle meldingen. U brengt ons op de hoogte van de mutaties in uw personeel en wij doen de rest: ziek- en hersteldmeldingen, aan- en afmeldingen bij het pensioenfonds, UWV, de salarisadministratie, de Arbo-dienst, etc, etc. Uiteraard met behulp van een geavanceerde automatisering. Uniek in ons EB-pakket is het uitgekiend combineren van fiscale regelingen. Daardoor kunt u uw medewerkers voordelen bieden tegen zeer geringe kosten. Wij geven een glashelder inzicht in de evidente voordelen die daarin te behalen zijn.

4 Presentatie

Een duidelijke uiteenzetting van het EB-pakket aan uw medewerkers, zal hen overtuigen van uw kwaliteit als werkgever. En dat bevordert de binding met uw bedrijf. Onze presentatie kan bestaan uit een voorlichtingsbijeenkomst en individuele voorlichting middels een zgn. personeelsmap. Vrieling biedt dus een totaaloplossing voor goede arbeidsvoorwaarden en verlost u van veel rompslomp.

5 Administratie

Het correct vaststellen van de administratieve processen is belangrijk. In overleg met u of uw personeelsfunctionaris wordt de EB-administratie ingericht. Deze zal optimaal moeten worden geïntegreerd in het totale administratieve proces. Zodanig dat de 1-loket functie u maximaal voordeel oplevert.

6 Advisering werknemers

Voorlichting van en advies aan uw medewerkers kunt u gerust aan ons overlaten. Op een voorlichtingsbijeenkomst zullen wij de vele voordelen van het EB-pakket benadrukken. Op een spreekuur binnen uw bedrijf kunnen wij uw medewerkers individueel informeren. We kunnen zelfs uw mensen thuis adviseren. Persoonlijke Financiële Planning kan daarbij het sluitstuk vormen, dat door uw medewerkers hoog op prijs zal worden gesteld.

7 Evaluatie

De bereikte optimale situatie dient periodiek geëvalueerd te worden. Tenminste eenmaal per jaar zullen wij daartoe het initiatief nemen. Uit het evaluatiegesprek zal blijken waar zonodig bijgestuurd moet worden. Blijvende effectiviteit van de administratieve processen is daarbij het doel.

Greetje de Graaf

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

 1.