Particulier ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Woonhuisverzekering

Bij de woonhuisverzekering kunt u kiezen tussen 2 dekkingsmogelijkheden: de extra uitgebreide dekking en de compleet-dekking, beide in combinatie met een glasverzekering.

Extra uitgebreide dekking

De extra uitgebreide dekking is zeer ruim. Brand, brandblussing, ontploffing blikseminslag, inductie door bliksem, storm, rook- en roetschade, het is allemaal verzekerd. Maar ook diverse vormen van waterschade en neerslag zijn gedekt. Onder deze dekking is mede begrepen schade als gevolg van diefstal, vandalisme, inbraak, aanrijding, omvallen van bomen, kranen of heistellingen en nog veel meer. Het risico van glasbreuk kan worden meeverzekerd.

Compleet-dekking

Naast alle hierboven genoemde risico’s is bovendien verzekerd de schade die het gevolg is van alle buiten komende onheilen. Dit betekent in feite een All Risks dekking, waarbij alles verzekerd is, tenzij uitdrukkelijk in de voorwaarden uitgesloten. De meest ruime dekking derhalve!

Extra meeverzekerd

Naast deze gebeurtenissen zijn onder meer de bereddingskosten en expertisekosten verzekerd. Ook opruimingskosten en huurwaarde van de woning zijn gedekt. Beide tot een bedrag van € 25.000,- boven het verzekerde bedrag. Verder zijn kosten van tuinaanleg als gevolg van schade aan het woonhuis verzekerd.

Beperkingen en uitsluitingen

Hoewel de voorwaarden van de woonhuisverzekering van Vrieling uiterst ruim zijn, is natuurlijk niet alles te verzekeren. Catastroferisico’s zoals molest, aardbeving, overstroming en atoomkernreactie zijn niet verzekerbaar. En daarnaast is bijvoorbeeld niet gedekt, de schade die het gevolg is van achterstallig onderhoud of constructiefouten.

Waardegarantie

Het verzekerd bedrag voor de woonhuisverzekering wordt gebaseerd op de herbouwwaarde. Wij zullen u daarvoor een advies verstrekken. In veel gevallen zal waardegarantie van toepassing zijn, waardoor onderverzekering niet meer mogelijk is.

Eigen risico

Voor stormschade geldt een eigen risico van € 150,-, voor elke andere schade geldt een eigen risico van € 75,- per schadegebeurtenis.

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.