Particulier ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering bestaat uit 4 verschillende modules. De basisdekking is module Verkeer. Daaraan kunt u achtereenvolgens de volgende modules toevoegen: module Consument & Wonen, module Inkomen en module Fiscaal & Vermogen.

Module A: Verkeer

Hieronder zijn juridische geschillen verzekerd die ontstaan in het verkeer. Deze dekking is zowel in Nederland als in het buitenland van toepassing en geldt voor elk soort vervoermiddel zoals auto, fiets, bromfiets of boot. Ook personen buiten het gezin die met uw vervoermiddel meerijden, zijn meeverzekerd.

Module B: Consument & Wonen

Onder deze module zijn juridische geschillen verzekerd, die te maken kunnen hebben met het kopen of huren van zaken of de aan u geleverde diensten. Ook geschillen over aankopen via internet zijn verzekerd. Voorbeelden van verzekerde schadegevallen zijn geschillen over gekochte goederen, verkeerd uitgevoerde reparaties of conflicten met buren of gemeente.

Module C: Inkomen

Onder deze module zijn geschillen met uw werkgever verzekerd. Evenals geschillen over sociale verzekeringswetten, tuchtzaken of pensioenkwesties.

Module D: Fiscaal & Vermogen

Deze module biedt dekking bij geschillen over belastingen en successierecht. Verder zijn geschillen over aan- en verkoop van aandelen, obligaties en opties in Nederland onder deze module verzekerd. Ook geschillen rond aankoop en bezit van een tweede woning vallen onder deze module.

Minimaal belang

Voor alle modules, met uitzondering van module Verkeer, geldt dat het belang van een zaak minimaal € 200,- moet bedragen.

Verzekerden

De rechtsbijstandverzekering kent een dekking voor het hele gezin. Ook ongehuwde kinderen, die voor studie uitwonend zijn, vallen daaronder.

Verzekerd bedrag

Voor geschillen die door de maatschappij intern worden afgehandeld, geldt een ongelimiteerde dekking. Externe kosten zoals advocaatkosten, griffiekosten en gerechtelijke kosten van de tegenpartij, zijn ook onbeperkt verzekerd, mits deze gebruikelijk zijn. Voor verkeerszaken buiten Europa geldt een maximumvergoeding van € 10.000,-.

Wachttermijn

Met uitzondering van de module Verkeer, kent de rechtsbijstandverzekering een wachttermijn van 3 maanden. Deze uitsluiting geldt niet voor overeenkomsten, die na de ingangsdatum van de verzekering zijn gesloten.

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.