Particulier ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Inboedelverzekering

Extra uitgebreide dekking

De extra uitgebreide inboedelverzekering is zeer ruim. Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag en inductie na bliksem, storm, rook- en roetschade, aanrijding, diefstal, inbraak en vandalisme, het is allemaal verzekerd! Maar ook het omvallen van bomen en kranen, plundering, schroeien, smelten, zengen, en verschillende vormen van waterschade en neerslag vallen onder de dekking. Schade aan de inhoud van de koelkast en de diepvries, als gevolg van een defect of stroomuitval is meeverzekerd.

Compleetdekking

Onder de compleetdekking is de schade verzekerd, die het gevolg is van alle van buiten komende onheilen. Dat betekent dat in principe alles gedekt is, tenzij het in de voorwaarden is uitgesloten. De meest ruime dekking van uw waardevolle inboedel!

Extra meeverzekerd

Naast deze gebeurtenissen zijn onder meer de bereddingskosten, opruimingskosten en expertisekosten verzekerd. Verder zijn kosten van tuinaanleg als gevolg van schade aan het woonhuis verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Hoewel de voorwaarden van de woonhuisverzekering van Vrieling uiterst ruim zijn, is natuurlijk niet alles te verzekeren. Een aantal uitsluitingen is: catastroferisico’s zoals molest, aardbeving, overstroming en atoomkernreactie. Ook schade als gevolg van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of constructiefouten is niet verzekerbaar. Vocht- en waterdoorlating van muren, vloeren en kelders is vanzelfsprekend ook niet verzekerbaar.

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.