Particulier ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Gezinsongevallenverzekering

De gezinsongevallenverzekering doet een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Tot de leeftijd van 70 jaar is het hele gezin verzekerd, ook de kinderen die voor studie uitwonend zijn. De verzekering is van kracht gedurende 24 uur per dag en de polis kent een werelddekking: kortom, u bent altijd verzekerd. Ook tijdens werkzaamheden, vakanties en als passagier of bestuurder van een motorrijtuig. Overigens is de dekking voor het besturen van een motorrijwiel alleen verzekerd voor personen ouder dan 22 jaar.

Verzekerde bedragen

U kunt kiezen voor verschillende combinaties van verzekerde bedragen, bijvoorbeeld:

  Optie 1 Optie 2
Bij overlijden € 2.500,- €5.000,-
Bij invaliditeit (100% invaliditeit) €20.000,- €40.000,-

Aan de hand van het door de medicus bepaalde percentage (functie)verlies wordt een uitkeringspercentage van het voor blijvende functionele invaliditiet verzekerde bedrag vastgesteld als volgt:

Bij volledig (functie) verlies van Uitkeringspercentage in %
het gezichtsvermogen van beide ogen 100
het gezichtsvermogen van één oog 30
het gehoor van beide oren 60
het gehoor van één oor 30
een duim 25
een wijsvinger 15
een middelvinger 12
een ringvinger 10
een pink 10
een been 70
een grote teen 10
een andere teen  5
de milt 5
de nier 10
een long 25
de smaak en/of de reuk 5
het spraakvermogen 50
gebitselementen zonder prothetische mogelijkheid 20
gebitselementen met prothetische mogelijkheid 5
de cervicale wervelkolom als gevolg van een Whiplash 5

Unieke cumulatieve dekking

De uitkering voor invaliditeit kent een unieke cumulatieve uitkering: als het percentage voor blijvende invaliditeit hoger is dan 40%, vindt er een verhoogde uitkering plaats. In dat geval is de uitkering 40%, vermeerderd met vier maal elk procent boven de 40%. Als er recht bestaat op een uitkering van 100% (= 100% blijvende invaliditeit) wordt 280% van het verzekerde bedrag uitgekeerd!

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.