Particulier ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Caravanverzekering

Uitgebreide dekking

Standaard wordt voor een caravan een uitgebreide dekking afgegeven. Deze dekking is zeer ruim. Risico’s als brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag zijn verzekerd. Maar ook diefstal, verduistering, stormschade, botsen, slippen, omslaan, etc. etc. De polis zegt: "Alle van buiten komende onheilen zijn verzekerd." In de praktijk betekent dit in feite een All Risk dekking. Voor toercaravans en vouwwagens, die bij het aangaan van de verzekering nog geen 2 jaar oud zijn, bestaat ook de mogelijkheid van een extra uitgebreide dekking.

Extra uitgebreide dekking

Naast de risico’s verzekerd bij de uitgebreide dekking, is bij de extra uitgebreide verzekeringen ook schade gedekt als één van de genoemde oorzaken het gevolg is van eigen gebrek! Constructie- en materiaalfouten zijn gedekt zolang de caravan niet ouder is dan 5 jaar.

Inventaris

De inventaris kan worden meeverzekerd voor schade ontstaan door brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag (inclusief eigen gebrek). Tevens is schade door diefstal gedekt, mits sporen van braak aanwezig, alsmede diefstal van de gehele caravan. In principe zijn alle gevaren verzekerd waartegen de caravan ook is verzekerd.

Uitsluitingen

Niet verzekerd is de schade, die het gevolg is van onvoldoende zorg en onderhoud, weers- en milieuinvloeden en de herstelkosten van slijtage.

Verzekeringsgebied

Standaard geldt een dekkingsgebied voor tour- en vouwwagens conform de groene kaart van het trekkend voertuig. Voor stacaravans geldt dat de standplaats in Nederland of maximaal 100 km vanaf de Nederlandse grens moet zijn.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde van de caravan, eventueel aangevuld met de waarde van de voortent en de inventaris.

Nieuwwaarderegeling

De caravanverzekering van Vrieling heeft een gunstige nieuwwaarderegeling. Als de schade, diefstal of het verlies van uw caravan ontstaat binnen 60 maanden nadat u de caravan heeft gekocht, vergoeden wij de nieuwwaarde! Voorwaarde is wel dat u de eerste eigenaar en gebruiker van de caravan bent en dat de reparatiekosten van de schade meer bedragen dan het verschil tussen de nieuwwaarde en de dagwaarde onmiddellijk na de gebeurtenis.

Eigen risico

Per gebeurtenis geldt een eigen risico, dit treft u op uw polisblad aan.

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.