Particulier ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

Er zijn vele situaties te bedenken waarbij een aansprakelijkheidsverzekering van pas komt. Hier volgen een paar voorbeeldsituaties:

  • In het verkeer veroorzaakt u schade als voetganger of als fietser.
  • Uw kinderen of huisdieren veroorzaken schade aan derden.
  • In een winkel of bij vrienden thuis wordt een kostbare vaas omgestoten.

Verzekerd bedrag

De aansprakelijkheidsverzekering heeft een standaard dekking tot maximaal €2.500.000.

Dekkingsgebied

De aansprakelijkheidsverzekering heeft een dekking voor de hele wereld.

Verzekerde personen

U kunt kiezen tussen dekking voor het gezin of voor een alleenstaande.

Extra dekking

In bepaalde gevallen dekt deze verzekering schade, zelfs als u daarvoor niet wettelijk aansprakelijk bent. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkzaamheden als vriendendienst of schade toegebracht in sport of spelsituaties. In deze gevallen is de uitkering gemaximeerd tot €12.500,-. Aansprakelijkheid voor maaimachines, kinderspeelgoed en voor vaartuigen (max. 3 kW motorvermogen) is meeverzekerd.

Verhaalsbijstand 

U kunt uw aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met een verhaalsbijstanddekking voor schade die u als particulier kunt lijden. Deze dekking geeft u recht op juridische belangenbehartiging bij het verhalen van een door verzekerde geleden schade op een persoon, die hiervoor op basis van een onrechtmatige daad aansprakelijk is.

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.