Hoe werkt Vrieling?

Een woning verkopen doet u in negen stappen. Vrieling ondersteunt u tijdens alle fases.

1 De bepaling van de waarde

Uw huis heeft natuurlijk zijn sterke punten. Maar misschien ook wel een paar zwakkere. Om te beginnen maken we daar samen met u een overzicht van. De bouwconstructie, de toegepaste materialen, de locatie, de ligging van de eventuele tuin, voorzieningen als verwarming en isolatie en dergelijke. Het zijn allemaal zaken die van invloed kunnen zijn bij het bepalen van de waarde van uw woning. In dat gezamenlijke overleg ligt meteen ook de basis voor de uiteindelijke verkoop. Het is dus van groot belang om daar ruimschoots tijd en aandacht aan te besteden.

2 De vraagprijs

De hoogte van de vraagprijs hangt in de eerste plaats af van de waardebepaling. In dit stadium kunnen wij u wellicht nog een paar tips aan de hand doen met het oog op reparaties, die simpel en binnen afzienbare tijd uit te voeren zijn. Immers, hoe beter de woning eruit ziet, des te makkelijker is het om de woning te verkopen. Bovendien leiden zulke -niet al te grote- reparaties vaak tot een hogere vraagprijs, en niet te vergeten ook tot een hogere opbrengst.

3 De manier van presenteren

Het is belangrijk dat uw woning optimaal gepresenteerd wordt. Wij bieden daarvoor diverse mogelijkheden. Een van de belangrijkste daarvan is een goede presentatie op internet.
Uw woning krijgt niet alleen een plek op Funda.nl, maar tevens op onze eigen site vrieling.nl.
Verder maken wij een uitgebreide professionele fotopresentatie en een correcte plattegrond van uw woning. Daarnaast maken we een vitrinepresentatie die in onze etalage terecht komt en nemen we persoonlijk contact op met geïnteresseerde zoekers uit ons eigen bestand. De dekking, zoals dat in vaktermen heet, is dus optimaal. Tenslotte gaan we ook nog een bord bij uw huis plaatsen, maar dat gebeurt alleen als u daarvoor kiest.

4 De woningbrochure

Van uw woning wordt een mooie presentatiebrochure gemaakt. Deze brochure is zeer uitgebreid en bevat onder andere meerdere sfeerfoto’s, een gedetailleerde beschrijving, plattegronden en een kadastrale kaart. We sturen de brochure toe aan mensen die belangstelling tonen, en we nemen tijdens een bezichtiging bij de woning een brochure mee voor de potentiële koper. Bovendien, en daar zijn we een van de weinigen mee in de regio, staat de complete brochure ook digitaal op Funda.nl en onze eigen internetsite. Belangstellenden kunnen deze op elk gewenst moment downloaden en/of inzien. Daarnaast ligt de brochure ook ter inzage op ons kantoor.

5 De bezichtiging

Het ligt voor de hand dat we nooit zonder overleg bij u op de stoep zullen staan met een potentiële koper.
Zodra iemand serieuze belangstelling toont en graag een kijkje wil nemen in uw huis, nemen we contact met u op om een geschikte tijd af te spreken. Dat geeft u de tijd om rustig even de nodige voorbereidingen treffen. Bij de bezichtiging wordt de belangstellende altijd vergezeld door één van onze makelaars. Wij nemen ruim de tijd voor een bezichtiging, zodat de potentiële koper de woning goed kan bekijken en wij alle positieve kenmerken van de woning kunnen presenteren. Kan een potentiële koper alleen in de avond of op een zaterdag kijken? Dan passen wij ons hierop aan. Na afloop van de bezichtiging wordt contact met u opgenomen om verslag te doen van de bezichtiging. Tevens volgt op elke bezichtiging een terugkoppeling of iemand er wel of niet met de woning verder wil en ook waarom. Zo bent u altijd goed op de hoogte en dat vinden wij belangrijk.

6 De onderhandeling

Ook als we zijn beland in het stadium van biedingen en tegenbiedingen, houden we nauwgezet de vinger aan de pols. We overleggen regelmatig met u, zodat u op ieder moment op de hoogte bent van de gang van zaken. Want wij gooien dan wel onze onderhandelingstechnieken in de strijd, u bent uiteindelijk degene die bepaalt wat er gebeurt. En pas als alle partijen het over alle zaken eens zijn, wordt de koop gesloten. Ons uitgangspunt is dat alles interactief moet zijn. En vooral ook helder en duidelijk.

7 Het koopcontract

Zodra de mondelinge koop is gesloten wordt door ons het koopcontract -of de koopakte- opgemaakt, zodat de afspraken ook schriftelijk vastgelegd zijn. In de koopakte vindt u alle gemaakte afspraken: de overeengekomenn prijs, de aanvaardingsdatum, eventuele clausules en de notaris. Ook eventuele andere of afwijkende voorwaarden en afspraken worden daarin verwerkt. Dat contract gaat naar u en de koper, met aangehecht de lijst van zaken. Wij nemen alles grondig met partijen door en wanneer er geen op- of aanmerkingen zijn, wordt de koopakte ondertekend.

8 De notariële akte

Voor de daadwerkelijke eigendomsoverdracht van de woning is een notariële akte nodig. Deze akte, ook wel leveringsakte of transportakte genoemd, wordt daarom ook getekend op de datum van de overdracht.
Dat is tevens de dag dat de koper de sleutel van zijn nieuwe huis krijgt overhandigd. Voordat we met u en de koper naar de notaris gaan, maken we gezamenlijk nog even een rondgang door uw huis. Voor alle zekerheid. De woning moet immers opgeleverd worden, zoals daarover de afspraken gemaakt zijn. Wij maken trouwens ook van die gelegenheid gebruik om alle meterstanden op te nemen.