Hypotheekvormen

Voor welke hypotheekvorm u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw situatie. Op 1 januari 2013 zijn de regels voor hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning ingrijpend veranderd. Door deze wijzigingen bent u verplicht om een hypotheek die u na 1 januari 2013 afsluit minimaal annuïtair af te lossen. Dat komt erop neer dat u hierdoor alleen kunt kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Kiest u voor een andere hypotheek, dan heeft u geen recht op renteaftrek.

Voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 2013 geldt een overgangsrecht; de bestaande hypotheek kan in de huidige vorm blijven bestaan. Dit geldt ook als u verhuist of uw hypotheek oversluit. Maar als u meer geld nodig heeft, dan heeft u voor deze extra lening wel met de nieuwe regels te maken.

Annuïteitenhypotheek

Annuiteitenhypotheek U betaalt een vast bedrag aan rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening. Het rentedeel daalt, terwijl het aflossingsdeel groeit. Uw belastingvoordeel neemt af.

Belangrijkste kenmerken

 • Hypotheekschuld daalt
 • Vaste maandlasten
 • Hypotheek wordt volledig afgelost
 • Belastingvoordeel daalt, daardoor stijgt de netto maandlast

Lineaire hypotheek

Lineaire hypotheek U betaalt rente en aflossing per maand. De totale schuld daalt door de aflossing, waardoor u steeds minder rente hoeft te betalen. Het aflossingsbedrag blijft gedurende de looptijd gelijk. Het belastingvoordeel neemt af.

Belangrijkste kenmerken

 • U lost direct af, waardoor de maandlasten dalen
 • Hypotheek volledig afgelost
 • Hoge maandlasten in het begin
 • Belastingvoordeel daalt

Hypotheekvormen bestaande hypotheken:
vóór 1 januari 2013 afgesloten

Spaarhypotheek

Spaarhypotheek U betaalt rente en daarnaast premie voor een levensverzekering. Met het grootste deel van deze premie bouwt u een spaarbedrag op. Over dit spaarbedrag krijgt u rente. Die rente is gelijk aan het hypotheekrentepercentage. U hebt de garantie dat u de lening volledig kunt aflossen op de einddatum. En u geniet intussen maximaal belastingvoordeel, omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Belangrijkste kenmerken

 • Gegarandeerd eindkapitaal, zodat u uw hypotheek kunt aflossen
 • Stabiele maandlasten
 • Maximaal belastingvoordeel
 • Bedrag verzekerd bij overlijden
 • Minder flexibel indien andere geldverstrekker gewenst

Banksparen

BanksparenBanksparen is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd van de hypotheek op een fiscaal gunstige manier vermogen wordt opgebouwd dat aan het eind van de looptijd van de hypotheek gebruikt dient te worden ter aflossing van de hypotheeklening.

Belangrijkste kenmerken

 • Gegarandeerd eindkapitaal, zodat u uw hypotheek kunt aflossen
 • Stabiele maandlasten
 • Maximaal belastingvoordeel
 • Losse overlijdensrisicoverzekering, vrije keuze in maatschappij
 • Geen poliskosten
 • Transparant
 • Minder flexibel indien andere geldverstrekker gewenst

Levenhypotheek

LevenhypotheekEen levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering. De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij de levenhypotheek wordt belastingvrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de renteaftrek.

Belangrijkste kenmerken

 • Flexibel in keuze geldverstrekker
 • Maximaal belastingvoordeel
 • Deel doelkapitaal gegarandeerd
 • Losse overlijdensrisicoverzekering, vrije keuze in maatschappij
 • Deel gegarandeerd, maar het kan zjin dat u niet het hele leningsdeel kunt aflossen

Beleggingshypotheek

Beleggingshypotheek U betaalt rente en verder premie voor een levensverzekering of inleg voor een beleggingsrekening. De premie/inleg wordt belegd. Het vermogen op het eind is niet gegarandeerd. U geniet maximaal belastingvoordeel omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Belangrijkste kenmerken

 • Flexibel in keuze geldverstrekker
 • Maximaal belastingvoordeel
 • Eindkapitaal niet gegarandeerd, kan hoger of lager zijn zodat u uw hypotheek (gedeeltelijk) kunt aflossen

Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek U lost in principe niets af, u betaalt alleen rente. De schuld blijft de hele looptijd even hoog, tenzij u vrijwillig aflost. U geniet intussen maximaal belastingvoordeel.

Belangrijkste kenmerken

 • Lage maandlasten
 • Maximaal belastingvoordeel
 • Hypotheekschuld wordt niet afgelost
 • Na 30 jaar niet meer aftrekbaar voor belasting
Patricia Slot-Pekel

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

 1.