Quickscan en inkomensanalyse

Bij aanvang van de hypotheek maken wij inzichtelijk wat er met uw inkomen gebeurt in verschillende situaties. Het is belangrijk dat u stil staat bij de betalingsrisico’s ofwel de financiële gevolgen als u, of uw partner, arbeidsongeschikt of werkloos raakt. En wat gebeurt er als u, of uw partner, komt te overlijden? Of indien u besluit uit elkaar te gaan? Kunt u dan de maandlasten van uw hypotheek nog wel betalen? Ook met pensioen gaan betekent vaak dat uw inkomen verandert. Om te bepalen of de hypotheek ook na uw pensionering nog past bij uw inkomen houden we daar in ons advies al rekening mee.

Quickscan

De quickscan is een basis inkomensanalyse. Op basis van uw salarisstrook, uw UPO (uniform pensioenoverzicht) en de regelingen die de overheid heeft getroffen brengen wij uw huidige inkomenssituatie in kaart.

Inkomensanalyse

De inkomensanalyse geeft u volledig inzicht in uw financiële situatie. Naast uw inkomen brengen wij ook in kaart welke voorzieningen u zelf al heeft getroffen. Dit kunnen lopende verzekeringen zijn of spaargeld. Met een financiële planning wordt uw totale vermogenspositie in kaart gebracht. Naast inkomensgegevens worden ook vastgoed, bancaire zaken en aandelen in de analyse meegenomen.

Voorzieningen treffen

Zodra u inzicht heeft gekregen in uw financiële situatie kunt u vervolgens zelf beslissen of u voorzieningen wilt treffen om een verlies aan inkomen in verschillende situaties op te vangen. Bijvoorbeeld met een inkomensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Extra pensioen kunt u opbouwen door zelf een aantal zaken te regelen. Denk hierbij aan vermogensopbouw door zelf te sparen of te beleggen. Wilt u dat uw partner zonder financiële zorgen achterblijft als u wegvalt? Denk dan aan het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering of een partnerpensioen.

Uw Inkomensanalyse up to date

Een nieuw huis, een nieuwe uitdaging in uw carrière, trouwen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een nalatenschap. Uw wensen en behoeften kunnen voortdurend veranderen, dit geldt evengoed voor uw financiële situatie. Wij begrijpen als geen ander dat een inkomensanalyse geen momentopname is, maar continu aangepast dient te worden aan uw situatie. Met het basisabonnement updaten we elke 5 jaar uw inkomensanalyse. Kiest u voor het uitgebreide abonnement, dan updaten we deze zelfs elke 3 jaar. 

Patricia Slot-Pekel

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.