Klanttevredenheid

Klanttevredenheidsonderzoek

Om ervoor te zorgen dat binnen onze organisatie kwaliteit ook écht door iedereen serieus wordt genomen, hebben we een kwaliteitsmanager aangesteld. Deze medewerker heeft als taak om steekproefsgewijs te controleren of we inderdaad de beoogde kwaliteit leveren. Polis- en schadedossiers worden daarop gecontroleerd, maar ook worden regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken gedaan. We zijn er best trots op dat onze klanten onze dienstverlening met gemiddeld ruim een 8 waarderen. Bent u benieuwd naar het volledige rapport? Klik dan op onderstaande link.

We nemen klachten serieus

Een ander aspect van het kwaliteitsdenken is onze klachtenprocedure. Natuurlijk maken wij fouten en natuurlijk gaat er bij ons ook wel eens wat mis. Maar als we een klacht binnenkrijgen, krijgt die wel alle aandacht. Allereerst proberen we om de klacht snel en netjes op te lossen en u binnen 5 werkdagen hierover een bericht te sturen of te laten weten dat we er nog mee bezig zijn. Maar dat is niet het enige. We proberen van elke klacht te leren, zodat deze in de toekomst niet meer zal voorkomen. Door registratie van klachten kun je bovendien goed waarnemen of er klachten zijn die vaker voorkomen. Want als dat zo is, kan er iets structureel veranderd moeten worden.

Als u niet tevreden bent over onze reactie op uw klacht, dan kunt u contact opnemen met:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999 
Internet: www.kifid.nl
 

Klanten herkennen kwaliteit

Kwaliteitsgerichtdenken is binnen onze organisatie inmiddels heel normaal. En onze medewerkers zijn er dan ook volledig op gericht om kwaliteit te bieden aan onze klanten. En onze klanten....? Regelmatig ontvangen we complimenten over de prettige wijze waarop men bij ons als klant wordt behandeld.