Privacy

Vrieling Adviesgroep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per formulier) aan Vrieling Adviesgroep verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Vrieling Adviesgroep worden verstrekt via de website van Vrieling Adviesgroep of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Vrieling Adviesgroep, neem dan contact op met ons via telefoonnummer: +31 (0)523 28 27 26.

Cookies

Vrieling Adviesgroep maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Vrieling Adviesgroep gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Vrieling Adviesgroep wordt verminderd, danwel dat de website van Vrieling Adviesgroep geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

  • uw sessie ID
  • de door u laatst bezochte sector (particulier, zakelijk of agrarisch), zodat u bij een volgend bezoek meteen naar de juiste sector wordt doorgestuurd
  • de door u ingestelde lettergrootte