Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Vrieling Adviesgroep en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vrieling Adviesgroep mag de inhoud van de website niet openbaar worden gemaakt en niet worden verveelvoudigd.