Nieuws

08-05-2013

Wijziging ziektewet: kosten instroom zieke tijdelijke medewerkers voor uw rekening

Vanaf 1 januari 2014 komen de kosten van instroom van tijdelijke medewerkers in de Ziektewet en de WGA voor uw rekening. In september/oktober 2013 ontvangt u van de Belastingdienst beschikkingen met de heffingen voor 2014. Hierop staan nieuwe WGA-premies en een aangepaste Ziektewetpremie vermeld. Deze wijziging van de ziektewet heeft ook gevolgen voor uw administratie.

Huidige situatie
Op dit moment bent u als werkgever financieel verantwoordelijk voor werknemers in vaste dienst wanneer zij ziek en/of arbeidsongeschikt worden. Voor (ex-)werknemers met een tijdelijk contract bent u uitsluitend financieel verantwoordelijk gedurende de contractsperiode. Na die periode neemt het UWV de (loon) doorbetaling over door middel van de Ziektewet.

Nieuwe situatie
Op 2 oktober 2012 is in de Eerste kamer akkoord gegeven aan het wetsvoorstel om werkgevers ook financieel verantwoordelijk te maken voor (ex-)werknemers met een tijdelijk contract, wanneer die door ziekte in de Ziektewet terecht komen. De overheid wil de kosten van ziekteverzuim terugdringen voor arbeidsongeschiktheid van ex-werknemers, die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling van hun (voormalig) werkgever. Dit zijn de zogenaamde ‘vangnetters’ zonder werkgever.

Wat betekent dit voor u?
Het gaat hier vooral om zieke WW-ers, uitzendkrachten en werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de ziekteperiode. De geplande ingangsdatum van deze wet is gesteld op 1-1-2014. De confrontatie met de schadelast die u dan als werkgever toegerekend wordt, is over medewerkers met een tijdelijk contract die vanaf 1-1-2012 bij u ziek uit dienst zijn gegaan.

Wat kunt u nu al doen?
Vrieling adviseert u om een goede administratie bij te houden van werknemers van wie het contract ontbonden is, of niet verlengd is. Dit geldt voor de periode vanaf 1-1-2012. Registreer ook of de werknemer wel of niet ziek uit dienst is gegaan. Heeft u hier hulp bij nodig? Fizie, onderdeel van Vrieling Adviesgroep, houdt zich al jarenlang bezig met alle wet- en regelgeving rondom verzuim. Zij helpen u met deze en andere complexe zaken rondom verzuim, zodat u zich weer helemaal kunt richten op uw bedrijfsactiviteiten.

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur bij Vrieling of neem rechtstreeks contact op met Fizie.