Nieuws

12-09-2012

Werkgevers steeds vaker aansprakelijk gesteld

Op basis van de gerechtelijke uitspraken van de laatste tijd blijkt dat werkgevers steeds vaker aansprakelijk worden gesteld. In de wet is bepaald dat de werkgever verplicht is ervoor te zorgen dat de werknemer, in de uitoefening van zijn werkzaamheden, geen schade lijdt. Bovendien houden rechters werkgevers steeds vaker aansprakelijk op grond van het feit dat de werkgever heeft nagelaten de werknemer financieel veilig te stellen. Veel werkgevers verzekeren zich tegen dit risico met een standaard aansprakelijkheidsverzekering. De vraag is of dit voldoende is om alle risico’s te dekken.

Klassieke werkgeversaansprakelijkheid

Artikel 7:658 BW wordt ook wel eens aangeduid met de omschrijving “klassieke werkgevers-aansprakelijkheid”. Het betreft hier de verplichting van de werkgever om veilige werkomstandigheden voor zijn werknemers te creëren.
Als een werkgever er alles aan doet om ongevallen op de werkvloer te voorkomen (denk aan beschermkappen op machines, duidelijke instructies, controle op naleving, etc.) dan voldoet de werkgever aan de zorgplicht. Maar wat als een werknemer dit allemaal negeert en alsnog de kap omhoog doet en zijn hand verbrijzelt in de machine?
Hoewel de eigen schuld van de werknemer tegenwoordig wel meeweegt in de uitspraak blijft overeind dat werkgevers steeds vaker aansprakelijk worden gehouden.

Goed werkgeverschap

Artikel 7:611 BW is een veel ruimer artikel. Hier gaat het om de verplichting van de werkgever tot “goed werkgeverschap”. De werkgever dient voldoende preventiemaatregelen te treffen, maar dient ook voor een adequate voorziening te zorgen bij werkgeversaansprakelijkheid. Met andere woorden, de werkgever dient hiervoor een behoorlijke verzekering af te sluiten. Dit hoort volgens de uitspraak ook bij “goed werkgeverschap”.

Inhuur ZZP’ers en/of freelancers

Werkgeversaansprakelijkheid strekt zich ook uit tot personen die buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten voor het bedrijf. Als een ZZP’er of freelancer arbeidsongeschikt raakt op de werkvloer, dan is het bedrijf dus vaak aansprakelijk. Dit blijkt uit eerdere beslissingen van de Hoge Raad.

Risicoanalyse

Door een risicoanalyse komen dit soort situaties en verplichtingen boven tafel. Werkgevers kunnen zich door middel van de analyse op de juiste manier verzekeren. Dus geen verrassingen meer.
De adviseurs van Vrieling Adviesgroep zijn gespecialiseerd in risicoanalyses. Is het verzekeringspakket eenmaal tot stand gekomen, dan zorgen onze adviseurs er door middel van regelmatig contact voor, dat het verzekeringspakket continu wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden.

Meer informatie over een aansprakelijkheidsverzekering of een risicoanalyse? Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan.