Nieuws

25-07-2017

Verhoging Pensioen leeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 zal de pensioendatum wederom worden aangepast. In het verleden ging de pensioenleeftijd al van 65 naar 67 jaar. Met een recent gepubliceerd besluit is aangekondigd dat er een verhoging doorgevoerd zal worden waardoor de pensioenleeftijd naar 68 jaar gaat.  

In de Pensioenwet staat dat de pensioenleeftijd verhoogd wordt als de levensverwachting van de mens stijgt. Dit is dan ook de reden dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog gaat. In de meeste gevallen betekent dit dat u als werkgever in actie moet komen. Deze verhoging brengt een aantal gevolgen met zich mee.

Ten eerste zullen vrijwel alle pensioenregelingen moeten worden gewijzigd. Dit betekent onder andere overleg tussen de  werkgever en ondernemingsraad en/of werknemer(s). Pensioen is immers een arbeidsvoorwaarde en mag niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd.

Ten tweede zal een verhoging van de pensioenrichtleeftijd impact hebben op de hoogte van de pensioenpremies en de loonkosten. De waarde van een pensioenuitkering die ingaat op leeftijd 68 jaar is lager dan de waarde van een pensioenuitkering die ingaat op leeftijd 67. De arbeidsbeloning gaat daardoor omlaag en werknemers kunnen hiervoor compensatie verlangen.

Al met al een verandering die impact kan hebben op u als werkgever. Mocht u hier meer informatie over wensen neemt u dan gerust contact op met uw adviseur.