Nieuws

30-12-2013

Risico’s bij het UWV of bij de verzekeraar onderbrengen?

In het vorige nieuwsbericht hebben wij u geïnformeerd over de wetswijzigingen waarbij u vanaf 2014 financieel verantwoordelijk bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor tijdelijke werknemers die bij u ziek uit dienst gaan en (indien zij geen andere werkgever hebben) binnen 28 dagen na het einde van het arbeidscontract ziek worden. Deze wijziging heeft ook gevolgen voor het risico van uw vaste werknemers.

Voor al uw werknemers betaalt u vanaf 1 januari 2014 premie voor ziektewet flex, WGA-vast en WGA-flex.  Voor ziektewet flex en WGA-vast heeft u de keuze het risico bij UWV of verzekeraar onder te brengen. Voor WGA-flex is in 2014 en 2015 uitsluitend verzekering via UWV mogelijk.

Hoe gaat u de premie aan het UWV betalen?

Naast de al bestaande gedifferentieerde premie voor het WGA-risico van uw vaste medewerkers wordt de premie aangevuld met een gedifferentieerde premie voor ziektewet en WGA-flex (tijdelijke werknemers).

  • Voor werkgevers waarbij de totale loonsom voor werknemers per jaar onder de € 307.000 blijft, wordt vanaf 1 januari 2014 bij het UWV een vaste sectorpremie voor zowel WGA (vaste en tijdelijke medewerkers) als ziektewet-flex (tijdelijke medewerkers) berekend.
  • Voor werkgevers met een loonsom tussen € 307.000 en € 3.070.000 wordt de premie een gewogen gemiddelde tussen sector en individuele risicopremie. Hoe hoger het jaarloon, hoe meer invloed de individuele premie heeft.

Heeft u een WGA eigen risico verzekering afgesloten?

Op basis van deze wijzigingen moet u herbeoordelen of u voor de WGA (vaste en tijdelijke medewerkers) en de ziektewet (tijdelijke medewerkers) het risico langer wilt afdekken via de verzekeraar of dat u overstapt naar het UWV. Individuele premieschommelingen zijn verleden tijd of beperkt aanwezig en het premieniveau tussen UWV en particuliere verzekeraar is miniem. Bovendien geeft het voor u ook minder administratieve lasten en risico in het geval een medewerker van u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is.

Verzekering opzeggen

Heeft u een WGA eigen risico verzekering bij Vrieling? Dan heeft u van ons bericht gehad als wij denken dat u het risico beter bij het UWV kunt onderbrengen. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met uw adviseur. Bent u niet verzekerd via Vrieling, maar heeft u toch vragen? Neem dan gerust op de verzuimspecialist van Fizie (onderdeel van Vrieling Adviesgroep) Guido van Zijl: 0523 – 28 27 37 of g.vanzijl@fizie.nl.