Nieuws

30-12-2013

Pensioenwijzigingen vragen om voorlichting richting werknemers

Per 1 januari 2013 is de “Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd” ingegaan. De belangrijkste veranderingen zijn de verhoging van de AOW-leeftijd, de verhoging van de pensioenrichtleeftijd en het verlagen van de fiscaal toegestane pensioenopbouw per 1 januari 2014.

Aanpassing pensioenrichtleeftijd en pensioenopbouw per 1 januari 2014

Waar de AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord geleidelijk wordt aangepast naar 67 jaar, geldt dit niet voor de pensioenleeftijd in de pensioenregelingen tussen werkgevers en werknemers. Deze regelingen zijn per 1 januari 2014 ineens aangepast naar de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Tegelijkertijd versobert de overheid de fiscale kaders waarbinnen pensioen wordt opgebouwd.

Wijziging collectieve pensioenregelingen

Is het pensioen van uw werknemers via een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar geregeld? Dan heeft u als het goed is in 2013 al bericht gehad dat de pensioenleeftijd naar 67 jaar wordt aangepast voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2013. In verband met deze verhoging moeten de premies en de opbouw van de meeste regelingen verlaagd worden. Het kan zijn dat uw regeling per 1 januari 2014 al is aangepast. Dit is waarschijnlijk niet het geval als uw regeling qua pensioenopbouw niet bovenmatig is.

Communicatie richting uw werknemers

Het is belangrijk dat u uw werknemers op de hoogte stelt van de veranderingen op het gebied van AOW en pensioen. De verhoging van de AOW-leeftijd kan betekenen dat werknemers iets extra's moeten doen om straks een periode financieel te overbruggen. Verzekeraars en pensioenfondsen sturen uw werknemers wel informatie, maar uit ervaring blijkt dat deze informatie niet of nauwelijks wordt gelezen.

Meer weten?

ABC Pensioen, onderdeel van Vrieling Adviesgroep, kan u op al uw pensioenvragen antwoord geven. Heeft u hulp nodig bij de communicatie richting uw personeel? ABC Pensioen verzorgt al enkele jaren op diverse manieren voorlichting richting werknemers. Bel voor een vrijblijvende afspraak 0523 – 28 27 21 of neem contact op via de website van abcpensioen.nl.