Nieuws

23-09-2013

Heeft u de UWV-brief al gecontroleerd?

In de afgelopen maanden heeft het UWV u een brief gestuurd met daarin een overzicht van toegerekende Ziektewetuitkeringen. Het is mogelijk dat het UWV op basis van de bij hen bekende gegevens onjuiste uitkeringen aan u doorbelast. Het is dus verstandig om de brief goed te controleren!

Waarom dit schrijven van het UWV?

Het UWV heeft deze brief verzonden vanwege de invoering van de BeZaVa (wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) ofwel de Modernisering Ziektewet. Werknemers die op dit moment ziek uit dienst gaan verdwijnen vaak bij u uit beeld omdat ze gebruik maken van het Ziektewet vangnet. Dit verandert per 1 januari 2014. Vanaf dat moment gaat u premie betalen voor de flexwerkers die ziek bij u uit dienst gaan. Zowel voor de Ziektewet als voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het UWV gaat u deze premies doorberekenen.

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf betaalt u een premie:

  • Grote werkgever; meer dan 100 werknemers: u betaalt een individuele premie.
  • Middelgrote werkgever; meer dan 10 werknemers maar minder dan 100 werknemers: u betaalt een combinatie van een individuele en een sectorpremie.
  • Kleine werkgever; 10 of minder werknemers: u betaalt een sectorpremie.

Het UWV stelt de premie vast. Dit gebeurt voor 2014 aan de hand van uw instroomcijfers van de Ziektewet en de WGA over het jaar 2012. U ontvangt van het UWV een brief met daarin een overzicht van toegerekende Ziektewetuitkeringen.

 Wat adviseren wij u te doen? 

In het overzicht staan de toegerekende uitkeringen van uw ex-werknemers. U krijgt per toegerekende uitkering het burgerservicenummer te zien waarop deze staat geregistreerd, de eerste ziektedag en eventueel de datum van herstel. Wij adviseren u om van iedere toegerekende uitkering de beschikking op te vragen. U heeft hier tot 4 weken na dagtekening de tijd voor.

 Waarom is het verstandig deze brief te controleren? 

Het is mogelijk dat er onjuiste uitkeringen aan u worden doorbelast van werknemers:

  • die recht hebben op een No Risk Polis, zoals bijvoorbeeld in dienst genomen werknemers met een WIA-uitkering;
  • waarbij de ziekte of arbeidsongeschiktheid door een ander is veroorzaakt en waar dus regres van toepassing is;
  • van wie u nog nooit hebt gehoord;
  • voor wie u geen salaris heeft betaald, zoals stagelopers.

Deze uitkeringen kunnen onjuist aan u toegerekend  zijn. Het is dus verstandig hierbij bezwaar aan te tekenen. Bezwaar maken kan tot 6 weken na dagtekening van de beschikking.

Meer informatie of hulp nodig?

Wilt u meer informatie over de Modernisering Ziektewet of heeft u hulp nodig? Neemt u dan gerust contact op met Fizie, onderdeel van Vrieling Adviesgroep. Fizie heeft jarenlange ervaring op het gebied van sociale wet- en regelgeving en ondersteunt bedrijven o.a. op het gebied van beroep en bezwaar richting het UWV. Voor ondersteuning neemt u contact op met Guido van Zijl, verzuimspecialist bij Fizie. U bereikt hem via 0523 - 28 27 37 of g.vanzijl@fizie.nl.