Nieuws

14-09-2012

Bouwbesluit 2012 en brandalarm

Vanaf 1 april 2012 geldt het Bouwbesluit 2012. Een belangrijke wijziging in dit Bouwbesluit heeft tot gevolg dat bedrijven voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor eigen brandveiligheid. In verband hiermee zijn ook de regels voor brandmeldinstallaties veranderd.

Het nieuwe Bouwbesluit moet het nodeloze uitrukken van de brandweer verminderen.
Daardoor komt de verplichte automatische branddoormelding naar de brandweer voor veel gebouwen te vervallen! De verplichte doormelding blijft alleen bestaan voor gebouwen waar mensen mogelijk niet of nauwelijks zelfstandig uit kunnen komen, zoals ziekenhuizen en kinderdagverblijven.

Heeft u een brandverzekering? En is als voorwaarde opgenomen dat er een brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn, met een automatsiche doormelding aan de brandweer? Dan kan de wijziging in het bouwbesluit gevolgen hebben voor u. Als de brandweer bij u aangeeft dat uw brandmelding niet langer wordt gesignaleerd, dan dient u afspraken te maken met een particuliere alarmcentrale. Doet u dit niet? Dan is de dekking bij brand (via uw gebouwenverzekering) niet langer gegarandeerd.

Wilt u weten of u actie moet ondernemen? Neem dan contact op met uw adviseur via
(0523) 28 27 26.