Nieuws

25-07-2017

Bent u als bestuurder verzekerd tegen bestuursaansprakelijkheid?

Vraagt u zich weleens af of er in uw onderneming sprake is van bijzondere omstandigheden die tot bestuursaansprakelijkheid leiden? Met de huidige omstandigheden in de samenleving is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geen luxe meer. 

Onze samenleving verandert op het moment snel. Door agressiever claimgedrag en de invoering van de antimisbruikwetgeving is een aansprakelijkheidsverzekering, ook voor het midden en kleinbedrijf, geen overbodige luxe meer. De afgelopen jaren zijn er veel voorbeelden van bestuurders die met hun privé vermogen aansprakelijk zijn gesteld.     

Als bestuurder, commissaris of beleidsbepaler van een bedrijf bent u automatisch en onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Bestuurders zijn ook mede verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van hun medebestuurders. Ook bestuurders en toezichthouders van vereniging en stichtingen lopen het risico aangesproken te worden voor schade geleden door derden.

Wilt u meer weten over de bestuurdersaansprakelijkheidsverkering en uw privévermogen beschermen neemt u dan contact op met uw verzekeringsadviseur.