Nieuws

12-06-2013

Aanpassing Ziektewet en WGA

In oktober 2012 is een nieuw wetsvoorstel aangenomen over de modernisering van de Ziektewet en de WGA. Bent u werkgever? Dan heeft u hier waarschijnlijk al iets over gehoord. Deze wetgeving kan grote gevolgen hebben. Helemaal als werkgevers relatief veel tijdelijke krachten in dienst hebben.

Wat kunnen werkgevers verwachten?

Vanaf 1 januari 2014 komen de kosten van instroom van tijdelijke medewerkers in de Ziektewet en de WGA voor rekening van de werkgever. In september / oktober 2013 ontvangen werkgevers van de Belastingdienst beschikkingen met de heffingen voor 2014. Hierop staan nieuwe WGA-premies en een aangepaste Ziektewetpremie vermeld.

Werkgevers krijgen te maken met de volgende nieuwe of gewijzigde premies:

  • Gedifferentieerde ziektewetpremie: deze premie wordt vastgesteld op basis van de sector en voor grote werkgevers op basis van de individuele instroom;
  • WGA "flex": een premie voor alle flex-medewerkers die vanuit de Ziektewet de WGA instromen (na een tijdelijk contract);
  • WGA "staartlasten": het UWV verzekert straks de uitloopdekking voor bedrijven die het publieke bestel verlaten. Ook hiervoor komt een nieuwe heffing.

De aanpassing gaat in 2 stappen. Er wordt daarbij verschil gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine werkgevers. Hoe groter het bedrijf, hoe meer de werkgever wordt afgerekend op de individuele instroom vanuit het bedrijf.

Het belang van schadelastbeheersing

Deze ontwikkeling betekent dat een hoger ziekteverzuim bij een werkgever ook resulteert in een hogere premie. Maar andersom geldt ook: een lager verzuim resulteert in minder premie. Het belang van verzuim- en schadelastbeheersing neemt daardoor toe. Werkgevers hebben meer dan ooit belang bij grip op re-integratie van zieke medewerkers (met een tijdelijk en vast contract).

Fizie (onderdeel van Vrieling Adviesgroep) ondersteunt werkgevers door het casemanagement te verzorgen en te ondersteunen in het nakomen van de Poortwachterverplichtingen. Daarmee voorkomen werkgevers ook dat het UWV uitkeringen op hen gaat verhalen omdat er onvoldoende re-integratie-inspanningen worden geleverd.

Zorg dat u uw medewerkers registreert!

Het is van groot belang dat werkgevers een administratie bijhouden van werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, die in de toekomst ziek uit dienst gaan of medewerkers die binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek worden. Alleen door deze personen te volgen en hen te ondersteunen bij de re-integratie, kunnen werkgevers de kosten in de hand houden. Met de registratie kunnen werkgevers ook de nota die ze ontvangen controleren.

Ons advies is om de volgende gegevens vast te leggen:

  • NAW-gegevens en geboortedatum
  • Burgerservicenummer
  • Datum van uitdiensttreding
  • Datum van ziekmelding

Gaat de werknemer ziek uit dienst, dan moet de werkgever deze op de laatste werkdag bij het UWV melden met een verkort re-integratieverslag, indien een werknemer 6-10 weken ziek is. Of met een uitgebreid re-integratieverslag, als deze langer dan 10 weken ziek is.

Meer weten?

In dit artikel hebben wij de belangrijkste punten toegelicht. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Guido van Zijl, verzuimspecialist bij Fizie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0523 - 28 27 37 of per mail via g.vanzijl@fizie.nl.