Zakelijk nieuws

29-03-2018

Woensdag 4 april: Feit & Visie

Wat heeft u nodig om telkens te vernieuwen en te verbeteren? Hoe blijft u geïnspireerd en enthousiast? Hoe krijgt u andere mensen mee in uw verhaal? Dr. Ben Tiggelaar vertelt hierover tijdens de 3e editie van Feit & Visie, met als thema ‘Leidinggeven aan verandering’.

Lees verder

21-12-2017

Alsnog zwangerschapsuitkering voor zzp'ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren

Vrouwelijke zzp'ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, kunnen alsnog een zwangerschapsuitkering krijgen. Er is een regeling getroffen voor deze groep vrouwen. Het gaat om circa 20 duizend vrouwen.

Lees verder

21-12-2017

Is uw bedrijfspand of inventaris tegen een vaste waarde getaxeerd? 

Veel bedrijfspanden en inventarissen hebben een te laag verzekerd bedrag en zijn onderverzekerd. U krijgt dan als ondernemer te weinig uitgekeerd om de schade te herstellen. Een vast taxatierapport is enorm belangrijk om problemen achteraf te voorkomen.  

Lees verder

21-12-2017

Bent u al begonnen met de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? 

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving en treedt de AVG in werking. Heeft u al inzichtelijk wat de consequenties voor uw organisatie zijn en welke maatregelen u moet treffen?

Lees verder

25-07-2017

Bent u als bestuurder verzekerd tegen bestuursaansprakelijkheid?

Vraagt u zich weleens af of er in uw onderneming sprake is van bijzondere omstandigheden die tot bestuursaansprakelijkheid leiden? Met de huidige omstandigheden in de samenleving is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geen luxe meer. 

Lees verder

25-07-2017

Verhoging Pensioen leeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 zal de pensioendatum wederom worden aangepast. In het verleden ging de pensioenleeftijd al van 65 naar 67 jaar. Met een recent gepubliceerd besluit is aangekondigd dat er een verhoging doorgevoerd zal worden waardoor de pensioenleeftijd naar 68 jaar gaat.  

Lees verder

25-07-2017

Een goede evenementenverzekering hoort erbij!

Op jaarbasis worden veel evenementen georganiseerd. Denk hierbij aan festivals, concerten, hardloopwedstrijden en verschillende soorten obstacle runs. Welke verzekeringen heeft u nodig voor een evenement? 

Lees verder

25-07-2017

Wat betekenen de veranderingen in de Arbowet voor u als werkgever?

Afgelopen januari jl. is het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Op 1 juli zijn de veranderingen in gegaan. 

Lees verder

25-07-2017

Uw bedrijf goed verzekerd tegen Cybercrime?  

Afgelopen jaar waren er ruim vijfduizend meldingen van cybercrime in Nederland. Niet alleen grote organisaties waren doelwit, ook kleinere bedrijven liggen onder vuur.

Lees verder

19-07-2017

Ook het MKB is aantrekkelijk voor cybercriminelen

Vorig jaar waren er in Nederland ruim 5.000 meldingen van cybercrime. En niet alleen grote organisaties waren doelwit, ook kleinere bedrijven komen onder vuur te liggen. 

Lees verder

01-06-2017

ABC Pensioen neemt pensioenportefeuille ABN AMRO Verzekeringen over

 
Op 30 juni 2017 neemt ABC Pensioen (onderdeel van Vrieling Adviesgroep) de gehele pensioenportefeuille met 600 pensioenverzekeringen van ABN AMRO over. Reden hiervoor is een strategieverandering van ABN AMRO.
Lees verder

01-11-2016

10 november: Informatiebijeenkomst modelovereenkomst

Bent u ZZP'er of werkt u veel samen met ZZP'ers? Dan nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 10 november over afschaffing van de VAR en invoering van de wet DBA.

Lees verder

23-06-2016

Bijeenkomst voor werkgevers: nieuwe WGA-stelsel 22 juli 2016

 
Vanaf 2017 worden de rekeningen die u als werkgever krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn samengevoegd. U mag zelf kiezen wie u daarbij ondersteunt en hoe u de kosten verzekert: bij het UWV of een door u gekozen verzekeraar. Hiervoor moet u uiterlijk 1 oktober 2016 de juiste keuze maken. Om u hierbij te helpen organiseert Vrieling Verzekeringen 22 jullie een ontbijtbijeenkomst. U bent uitgenodigd!
Lees verder

24-05-2016

De gevolgen van de Wet Pensioencommunicatie voor u als werkgever

Per 1 juli 2015 is de wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Als gevolg van deze wet verandert er het nodige op het gebied van communicatie rondom pensioen. De startbrief, die werknemers bij indiensttreding ontvangen, wordt vervangen door de Pensioen 1-2-3.

Lees verder

24-05-2016

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. De samenvoeging van de WGA-risico’s houdt in dat u óf het gehele risico via het UWV verzekert óf dit onderbrengt bij een verzekeraar waarmee u ‘eigenrisicodrager’ bent. Voor 1 oktober 2016 moet u deze keuze maken.

Lees verder

24-05-2016

Cybercriminaliteit
Dat overkomt mij niet! Toch?

Cybercriminaliteit neemt hand over hand toe. Twee op de vijf bedrijven zijn er inmiddels slachtoffer van, of lopen cyberrisico. Meer dan ooit is het dus zaak om u te wapenen tegen misdadigers die lak hebben aan deursloten en beveiligingscamera’s.

Lees verder

22-04-2016

Saxenburgh Groep en Fizie: Samenwerken voor vitale werknemers

Op vrijdag 22 april 2016 ondertekenden Henri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep en Jasper Vrieling, commercieel directeur van Fizie - onderdeel van Vrieling Adviesgroep - een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding.

Lees verder

12-06-2014

Vechtdal Haringparty

Op donderdag 26 juni 2014 organiseert Stichting Vechtdal Haringparty een nieuwe Haringparty. Met dit evenement wordt een een mooi klassiek evenement naar de regio gehaald. Op de stijlvolle locatie Landgoed het Laer in Ommen genieten genodigde ondernemers en bestuurders samen van een Hollandse Nieuwe.

Lees verder

13-03-2014

Bezoek onze stand op de Business Inspiratiedagen 2014!

Vrieling Adviesgroep nodigt u van harte uit voor een bezoek aan de Business Inspiratiedagen van 25 tot en met 27 maart 2014 in de Evenementenhal te Hardenberg. De beurs biedt u de gelegenheid om in contact te komen met diverse ondernemers in Noordoost- Nederland, waaronder Vrieling Adviesgroep! De beurs is geopend van 14.00 tot 21.00 uur.

Lees verder

30-12-2013

Het belang van algemene voorwaarden

Wat als de klant uw factuur niet betaalt of niet tevreden is met het door u geleverde product of de dienst? Dan kunt u terugvallen op uw rechtsbijstandsverzekering. Belangrijk is dan wel dat u algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden heeft opgesteld én gedeponeerd!

Lees verder

30-12-2013

Geleende of gehuurde zaken; heeft u ze verzekerd?

De AVB-verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en zzp’ers. Het beschermt het bedrijf of de zelfstandig ondernemer tegen de financiële gevolgen die ontstaan als er schade wordt veroorzaakt. Deze verzekering dekt echter niet standaard de schade die ontstaat aan zaken die u bijvoorbeeld van een ander leent of gaat huren!

Lees verder

30-12-2013

Risico’s bij het UWV of bij de verzekeraar onderbrengen?

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de wetswijzigingen waarbij u vanaf volgend jaar financieel verantwoordelijk bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor tijdelijke werknemers die bij u ziek uit dienst gaan en (indien zij geen andere werkgever hebben) binnen 28 dagen na het einde van het arbeidscontract ziek worden. Deze wijziging heeft ook gevolgen voor het risico van uw vaste werknemers.

Lees verder

30-12-2013

Pensioenwijzigingen vragen om voorlichting richting werknemers

De AOW-leeftijd gaat omhoog, net als de pensioenrichtleeftijd. Bovendien heeft de overheid bepaalt dat de pensioenopbouw omlaag gaat. Dit kan betekenen dat uw werknemers iets extra's moeten doen om straks een periode financieel te overbruggen. Zijn zij hiervan op de hoogte?

Lees verder

30-12-2013

Brand veroorzaakt? Vanaf 2014 gelden nieuwe regels!

Per 1 januari 2014 kunnen bedrijven door verzekeraars volledig aansprakelijk worden gesteld voor schade door een brand, als die aan hen te wijten is. Tot dusver konden verzekeraars maximaal € 500.000 verhalen op aansprakelijke bedrijven. De schade voor uw bedrijf kan dus al snel hoger uitvallen. Bent u voldoende verzekerd?

Lees verder

04-11-2013

Vrieling Feit & Visie 2013

Onze economie is uit balans. Maar waar gaat het precies mis? En hoe zorgen we er met z’n allen voor dat we weer toegroeien naar evenwicht? Dat we weer kansen gaan zien in plaats van bedreigingen? 30 oktober 2013 stond in het teken van Vrieling Feit & Visie 2013. Op die avond heeft spreker Jaap van Duijn bovenstaande vragen behandeld.

Lees verder

23-09-2013

Aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen relevante schade


Als u bij iemand een opdracht uitvoert en u maakt daarbij schade, dan kunt u aansprakelijk zijn. Die schade verzekert u door middel van een aansprakelijkheidsverzekering (AVB). De dekking van deze verzekering is mede gebaseerd op de werkzaamheden die u aan de verzekeraar heeft doorgegeven. Voert u een klus uit, die niet onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering valt? Dan kan dekking bij schade niet gegarandeerd worden.

Lees verder

23-09-2013

Pensioen bij oude dag, arbeidsongeschiktheid en overlijden

Er is tegenwoordig veel te doen om pensioenen. De pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog, in de pers verschijnen met regelmaat alarmerende berichten dat pensioenfondsen niet aan de dekkingsgraad voldoen, mensen worden bang gemaakt en vragen zich af of ze in de toekomst überhaupt nog wel pensioen zullen krijgen.

Lees verder

23-09-2013

Heeft u de UWV-brief al gecontroleerd?

In de afgelopen maanden heeft het UWV u een brief gestuurd met daarin een overzicht van toegerekende Ziektewetuitkeringen. Het is mogelijk dat het UWV op basis van de bij hen bekende gegevens onjuiste uitkeringen aan u doorbelast. Het is dus verstandig om de brief goed te controleren!

Lees verder

23-09-2013

Leegstaand pand? Geef het door!

Als gevolg van de economische crisis is steeds vaker sprake van gebouwen die leegstaan en/of buiten gebruik zijn. Juist die panden zijn bijzonder kwetsbaar voor brandstichting. Reden voor verzekeringsmaatschappijen om terughoudender te zijn om deze panden te (blijven) verzekeren. Voortzetting van de huidige dekking bij leegstand is dan ook niet vanzelfsprekend.

Lees verder

12-06-2013

Aanpassing Ziektewet en WGA

In oktober 2012 is een nieuw wetsvoorstel aangenomen over de modernisering van de Ziektewet en de WGA. Deze wetgeving kan grote gevolgen hebben voor werkgevers. Helemaal als werkgevers relatief veel tijdelijke krachten in dienst hebben.

Lees verder

08-05-2013

Wijziging ziektewet: kosten instroom zieke tijdelijke medewerkers voor uw rekening

Vanaf 1 januari 2014 komen de kosten van instroom van tijdelijke medewerkers in de Ziektewet en de WGA voor uw rekening. In september/oktober 2013 ontvangt u van de Belastingdienst beschikkingen met de heffingen voor 2014. Hierop staan nieuwe WGA-premies en een aangepaste Ziektewetpremie vermeld. Deze wijziging van de ziektewet heeft ook gevolgen voor uw administratie.

Lees verder

08-05-2013

Werkgevers steeds vaker aansprakelijk gesteld

Op basis van gerechtelijke uitspraken van de laatste tijd blijkt dat werkgevers steeds vaker aansprakelijk worden gesteld. In de wet is bepaald dat de werkgever verplicht is ervoor te zorgen dat de werknemer, in de uitoefening van zijn werkzaamheden, geen schade lijdt.

Lees verder

07-05-2013

AOW-leeftijd naar 67, wat gebeurt er met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd in stappen verhoogd van 65 naar 67 jaar. De aandacht rondom deze wijziging gaat vooral uit naar pensioenregelingen en het feit dat men langer moet blijven werken. Maar wat betekent deze verhoging voor uw  arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Lees verder

20-03-2013

Uitnodiging presentaties Business Inspiratiedagen

Dinsdag, woensdag en donderdag (26, 27, en 28 maart) staat Vrieling Adviesgroep op de Business Inspiratiedagen in de Evenementenhal in Hardenberg. Tijdens de beurs houden wij in onze stand presentaties over verzuim en pensioen. U bent van harte uitgenodigd!

Lees verder

12-02-2013

Bezoek onze stand op de Business Inspiratiedagen

Vrieling Adviesgroep nodigt u van harte uit voor een bezoek aan de Business Inspiratiedagen van 26 tot en met 28 maart 2013 in de Evenementenhal te Hardenberg.

Lees verder

14-09-2012

Bouwbesluit 2012 en brandalarm

Vanaf 1 april 2012 geldt het Bouwbesluit 2012. Een belangrijke wijziging in dit Bouwbesluit heeft tot gevolg dat bedrijven voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor eigen brandveiligheid. In verband hiermee zijn ook de regels voor brandmeldinstallaties veranderd.

Lees verder

12-09-2012

Werkgevers steeds vaker aansprakelijk gesteld

Op basis van de gerechtelijke uitspraken van de laatste tijd blijkt dat werkgevers steeds vaker aansprakelijk worden gesteld. In de wet is bepaald dat de werkgever verplicht is ervoor te zorgen dat de werknemer, in de uitoefening van zijn werkzaamheden, geen schade lijdt.

Lees verder