Nieuws

26-09-2014

Zorgverzekering 2015: de veranderingen

In november en december kunt u weer kiezen voor een andere zorgverzekeraar en/of een ander aanvullend pakket. Om een goede keuze te maken is het belangrijk dat u weet wat er verandert in 2015. Tijdens Prinsjesdag (16 september) zijn alvast enkele wijzigingen bekend gemaakt. Hieronder de belangrijkste veranderingen.

Verhoging eigen risico

Het standaard eigen risico is in 2015 € 375,- per persoon. Dat is een verhoging van € 15,-. Bovenop het standaard eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot € 500,-. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico? Dan daalt uw premie.

Zorgpremie

De overheid geeft elk jaar aan wat de gemiddelde premie is voor de basisverzekering. Dat is in 2015 € 1.211,- per jaar. Dat is € 110,- meer per jaar dan in 2014. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf wat de premie wordt voor de zorgverzekering 2015. Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste haar premie bekend gemaakt. Zij houden hun premies gelijk aan de premies van 2014. Halverwege november moeten alle zorgverzekeraars hun premie bekend gemaakt hebben.

Veranderingen in de AWBZ  

Per 1 januari 2015 wordt de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ingrijpend veranderd. Dit moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De AWBZ heet vanaf 1 januari 2015 de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Zorgverzekeraars gaan de verpleging thuis regelen. Maar ze zijn met de WLZ ook verantwoordelijk voor mensen die zware zorg nodig hebben. Hiermee moet 3,5 miljard worden bespaard. Door deze veranderingen komen veel zorgtaken bij gemeenten en zorgverzekeraars te liggen. Dit is onder andere ook de oorzaak van de eventuele stijging van de zorgpremie.

Zodra wij meer informatie hebben over de zorgverzekering in 2015 hoort u dit uiteraard van ons. Heeft u nu al vragen over de zorgverzekering? Stel ze gerust! Neem online contact op of bel uw adviseur 0523 – 28 27 26.