Nieuws

21-02-2014

Twijfelt u over uw WOZ-aanslag?

In deze periode valt de WOZ-aanslag weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd.

In dat geval betaalt u ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting.

Uw WOZ-waarde

Bereken met de WOZ-tool hieronder uw voordeel. Denkt u dat deze groot genoeg is, neem dan contact met ons op. Wij bepalen voor u de werkelijke waarde van uw woning en helpen u zonodig bezwaar te maken.

Bron: NVM.nl