Nieuws

11-11-2013

Restschuld meefinancieren met NHG

Huiseigenaren kunnen bij verkoop van hun woning onder voorwaarden een restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Waarom deze regeling?

Met het meefinancieren van restschulden onder NHG wil het kabinet mensen nu een zetje geven die graag willen verhuizen, maar dat niet doen omdat ze een restschuld voorzien. Het kabinet wil zo de doorstroming op de woningmarkt verder stimuleren.

De voorwaarden

De regeling gaat in per 1 januari 2014 en geldt voor restschulden die zijn ontstaan uit de verkoop van een woning die gefinancierd is met NHG. Voorwaarde is verder dat de kosten voor de nieuwe woning én de restschuld onder de actuele kostengrens van de NHG blijven. Wat daar aan restschuld boven uitstijgt, mogen hypotheekverstrekkers buiten de NHG meefinancieren. De NHG-kostengrens is nu € 290.000 en wordt per 1 juli 2014 € 265.000.

Overige acceptatiecriteria

Verder gelden voor NHG-hypotheken de gebruikelijke acceptatiecriteria. De lening mag niet te hoog zijn in verhouding tot het inkomen. Voor woningaankoop en bijkomende kosten mag in 2014 tot 104% van de aankoopwaarde worden geleend, zoals dat voor alle woningaankopen geldt. Net zoals bij hypotheken zonder NHG het geval is, mag een eventuele restschuld daarbij buiten beschouwing blijven.

 Premie NHG-hypotheek omhoog 

De eenmalige en fiscaal aftrekbare premie die woningeigenaren voor een NHG-hypotheek betalen stijgt in 2014 met 0,15 procent naar 1 procent. Met deze extra premies bouwt het Waarborgfonds Eigen Woningen samen met het Rijk buffers op om hypotheekverstrekkers te compenseren voor eventuele verliezen. In ruil voor deze borgstelling betaalt de klant een lagere hypotheekrente. Het rentevoordeel weegt volgens minister Blok ruimschoots op tegen de eenmalige premie die de huizenkoper betaalt.

Bent u van plan uw woning te verkopen en is de kans op een restschuld aanwezig? Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur bij Vrieling via 0523 – 28 27 27. Hij of zij kan u vertellen wat voor u de mogelijkheden zijn.