Nieuws

09-10-2015

Autoverzekering voor jonge bestuurders (t/m 23 jaar)

Bent u 23 jaar of jonger of is uw zoon/dochter 23 jaar of jonger? Dan leggen wij u graag uit waar u op moet letten als u een auto wilt verzekeren. Voor jonge bestuurders geldt namelijk een aantal bijzondere voorwaarden.

Jonge bestuurders
Iedereen die in Nederland 23 jaar of jonger is en plaatsneemt achter het stuur valt in de categorie ‘jonge bestuurders’. Voor verzekeraars is de groep ‘jonge bestuurders’ een risicogroep. Volgens verzekeraars hebben jongeren weinig of geen rijervaring en zorgen ze (statistisch gezien) voor een hogere schadefrequentie. Daarom stellen verzekeraars voor deze groep bestuurders aparte regels op.

Jonge bestuurders die een eigen auto willen kopen
Of een verzekeraar een auto van een jonge bestuurder wil verzekeren is afhankelijk van het merk, het type, het gewicht en het vermogen van de auto. Een auto met een, volgens de verzekeraar, te hoog vermogen kan geweigerd worden voor de verzekering. Check dus altijd vóór aankoop bij uw verzekeringsadviseur of de auto verzekerd kan worden.

Hoogte van de premie
De verzekeraar vindt dat jonge bestuurders een hogere schadefrequentie hebben dan andere bestuurders. Jonge bestuurders betalen daarom meer verzekeringspremie. Om die hogere verzekeringspremie te ontwijken zijn er jonge bestuurders die de auto op naam van de ouders verzekeren. Daar schuilt echter wel een gevaar in! Op deze manier denkt de verzekeraar dat één van de ouders regelmatige bestuurder is van de auto. Veroorzaakt de jonge bestuurder dan een ongeluk en komt de verzekeraar erachter dat de jonge bestuurder in werkelijkheid de regelmatige bestuurder is, dan kan de verzekeraar met u in discussie gaan of er wel dekking is.

Schadevrije jaren opbouwen
Als u, als jonge bestuurder, de auto op naam van uw ouders verzekert is er nog een ander belangrijk nadeel. U bouwt namelijk zelf geen schadevrije jaren op. Per schadevrij jaar daalt uw premie. Als u 24 jaar bent en u wilt wel een auto op uw eigen naam verzekeren, dan heeft u dus geen schadevrije jaren opgebouwd en geen recht op korting.

Advies van Vrieling
Bent u jonge bestuurder en wilt u een auto verzekeren? Dan adviseert Vrieling altijd om de auto op uw eigen naam te verzekeren. U betaalt dan een iets hogere premie dan iemand die 24 jaar of ouder is. Maar u voorkomt hierdoor dat u bij schade zelf opdraait voor de kosten. En de kosten bij een schade kunnen, in het geval van persoonlijk letsel, oplopen tot in de miljoenen! Meer weten? Bel dan even met een adviseur bij Vrieling (0523 – 28 27 26) of stel uw vraag online.