Nieuws

14-04-2015

Hetty Rosink, vrijwilligster van de maand april!

Vrieling Adviesgroep bestaat 65 jaar. Daarom heeft het bedrijf de campagne Helden van Eigen Bodem in het leven geroepen. Met deze campagne zet Vrieling tot en met mei 2015 elke maand een vrijwilliger flink in het zonnetje. Vrieling selecteert de winnaars niet zelf, hiervoor is een comité aangesteld waarin Peter Snijders, Jan Heuver en Gerard Froeling zitting hebben. Voor de maand april heeft het comité gekozen voor Hetty Rosink uit Beerzerveld. Hetty is opgegeven door het bestuur van Plaatselijk Belang Mariënberg/Beerzerveld. John de Koning, voorzitter Plaatselijk Belang: “Hetty verzet als secretaresse van Plaatselijk Belang zoveel werk, dat wij wel eens zeggen: Hetty is Plaatselijk Belang en Plaatselijk Belang is Hetty.”

Hetty Rosink is inmiddels drie periodes (van drie jaar) secretaresse van Plaatselijk Belang Mariënberg/Beerzerveld. Volgens John de Koning houdt ze zich dag en nacht bezig met allerlei activiteiten. “Ze zet zich in voor onder andere (leden)vergaderingen, de Brede School, het ouderen beleid, organisatie van de zomer- en oranjefeesten, de 5 mei herdenking, oprichting en instandhouding van het kultûrhus en de Hut Mariaborch. Daarnaast houdt ze zich bezig met de leefbaarheid in de kleine kernen, vervanging van de ‘kanaalbruggen’ en de problematiek rondom de kruising N36. Hierbij krijgt ze veel te maken met gemeenten en andere overheidsinstellingen. En om de bewoners van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden verzorgt ze ook nog eens regelmatig nieuwsbrieven en houdt ze de website bij. En dit zijn alleen nog maar de zaken die wij als bestuur onder ogen krijgen. Vaak lost ze bij voorbaat problemen op, waar wij al helemaal geen weet van hebben. Daarnaast heeft ze ook nog eens tijd om echtgenoot, moeder, grootmoeder en mantelzorger te zijn. Bovendien is ze werkzaam bij Apotheek Kooiker in Hardenberg!” Het comité van aanbeveling waardeert het ontzettend dat Hetty zich zo inzet voor Mariënberg en Beerzerveld. Een terechte vrijwilligster van de maand!

“Mijn hele leven doe ik al vrijwilligerswerk. Sinds ik in Beerzerveld woon ben ik er bijna gelijk weer ‘ingerold’ door bij het Plaatselijk Belang aan de slag te gaan. Na drie periodes vind ik het echter wel genoeg geweest en binnenkort neem ik, als secretaresse, afscheid van Plaatselijk Belang. Wat ik daarna ga doen? Dat zien we nog wel! Het was voor mij een hele grote verrassing dat ik door het bestuur ben aangedragen en uiteindelijk ook nog eens ben geselecteerd. Toevallig, want jaren terug is mijn vader op eenzelfde soort manier in het zonnetje gezet. Maar dan voor zijn inzet bij Plaatselijk Belang Oudleusen”, aldus Hetty. Dat het vrijwilligerswerk in de genen zit, blijkt dus wel weer!

Voor alle inzet ontving Hetty van Vrieling Adviesgroep een dinerbon, een mooi aandenken aan de actie en een cheque van € 1.065,- voor het goede doel. Hetty: “Het bedrag van € 1.065,- verdeel ik onder buurthuis De Grendel in Mariënberg, kultûrhus 't SaMENSpel in Beerzerveld en de werkgroep onderhoud Hut Mariaborch. Het buurthuis kan het geld goed gebruiken voor de verwarmingsketel, het kultûrhus heeft een beamer nodig en de werkgroep van de Hut Mariaborch wil een nieuwe verticuteermachine. Ontzettend leuk dat ik hier aan bij mag dragen!”

Meer weten over de activiteiten van Plaatselijk Belang Mariënberg / Beerzerveld? Kijk dan op www.beerzerveldmarienberg.nl.

Hetty Rosink neemt (in het bijzijn van haar man en collega-bestuursleden van Plaatselijk Belang) haar prijzen in ontvangst.