Nieuws

07-11-2012

Verhoging assurantiebelasting 2013

Over de premie van bepaalde verzekeringen betaalt u assurantiebelasting. Dit is een wettelijk vastgesteld percentage van 9,7%. In het regeerakkoord hebben de VVD en de PvdA voorgesteld om per 1 januari 2013 de assurantiebelasting te verhogen naar 21%.

Bij het bekend worden van de verhoging kwamen diverse media met het bericht dat het mogelijk was de verhoging te ontduiken. Zo ontstond het idee om verzekeringen op basis van een maandpremie nog voor het einde van het jaar over te sluiten naar een jaarpremie. VVD en PvdA willen deze ‘ontsnappingsroute’ voorkomen door het nieuwe tarief toe te passen op alle premies die betrekking hebben op de verzekerde periode van na 31 december. Ongeacht wanneer deze premies worden betaald.

Hoe dit exact ingevuld gaat worden is nog niet bekend. Zodra de verhoging en de uitwerking van deze belastingverhoging definitief is, informeren wij u hierover. Over de premie van de zorgverzekering betaalt u overigens géén assurantiebelasting!