Nieuws

05-04-2013

Het provisieverbod uitgelegd

Op 1 januari 2013 gaat het provisieverbod in voor ingewikkelde (ook wel complexe) producten. Denk bij ingewikkelde producten aan hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen.

Tot nu toe betaalde u financieel advies via provisie, een percentage in de prijs van een hypotheek of verzekering. U betaalde dus één bedrag voor zowel het product als het advies. De overheid wil de betaling van het financiele product en het advies loskoppelen. Daarom gaat vanaf 1 januari 2013 het provisieverbod in. Vanaf dan krijgt u voor het advies van (nieuw af te sluiten) hypotheken en complexe verzekeringen een aparte factuur. Dat betekent dat u enerzijds betaalt voor de hypotheek en/of de verzekering en anderzijds voor het advies dat u hierover krijgt. Omdat u uw financieel adviseur nu direct betaalt voor advies, vervalt uiteraard de provisie die u voorheen betaalde.

Alle verzekeringsadviseurs voeren deze verandering door, dus ook Vrieling Adviesgroep. Het provisieverbod geldt alleen voor nieuw af te sluiten complexe verzekeringen en hypotheken. Dus niet voor uw bestaande complexe verzekeringen en ook niet voor schadeverzekeringen zoals uw auto-, woonhuis- of zorgverzekering.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw adviseur via (0523) 28 27 26.