Nieuws

12-02-2015

Geesje Zuidema, vrijwilligster van de maand februari!

Vrieling Adviesgroep bestaat 65 jaar. Daarom heeft het bedrijf de campagne Helden van Eigen Bodem in het leven geroepen. Met deze campagne zet Vrieling tot en met mei 2015 elke maand een vrijwilliger flink in het zonnetje. Vrieling selecteert de winnaars niet zelf, hiervoor is een comité aangesteld waarin Peter Snijders, Jan Heuver en Gerard Froeling zitting hebben. Voor de maand februari heeft het comité gekozen voor Geesje Zuidema uit Radewijk. Geesje is opgegeven door Jeanet Meijering: “Geesje zet zich al haar hele leven in voor de medemens. Niets is haar teveel!”

En dat niets haar teveel is blijkt wel uit de lange lijst met vrijwilligersactiviteiten van Geesje. Zo hebben Geesje en haar man jarenlang pleegkinderen opgevangen.  Ook organiseerde ze vakanties voor Stichting de Zonnebloem en ging ze mee als vrijwilliger op de Zonnebloemboot. Daarnaast werden de bewoners van Baalderborg regelmatig bij haar thuis uitgenodigd voor een zogenoemd middagje ‘chillen’. Mét een advocaatje uiteraard! Ook was ze betrokken bij de oprichting van de Algemene Hulpdienst. Elke ochtend zat ze van 9 tot 10 uur paraat om hulpbehoevenden een luisterend oor te bieden en daar waar nodig hulp voor deze mensen te zoeken. Bovendien coördineerde ze van hieruit Tafeltje Dekje. In 2009 werd de Algemene Hulpdienst opgeheven omdat de behoefte afnam. Maar met de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) die sinds 2015 geldt, is de behoefte terug. Inmiddels is de Hulpdienst weer actief, maar dan onder verantwoordelijkheid van Stichting De Stuw in Hardenberg. Een vooruitziende blik van de toenmalige oprichters?

Maar ook nu is ze nog zeer actief als vrijwilligster. Bij Clara Feijoena Heem (waar ze een aantal jaren iedere maandagmorgen meehielp in de verzorging), bakt ze nu nog één keer per maand pannenkoeken. Bij natuuractiviteitencentrum De Koppel verzorgt ze één keer in de maand het beheer. Ze maakt bovendien deel uit van de vrijwilligerspoule van dorpshuis De Heugte in Radewijk (bardiensten draaien, schoonmaken, etc.). Ook geeft ze al meer dan 24 jaar badmintonles aan een groep dames in De Heugte. Bij de ‘Roker’ kookclub (Roke = Radewijk) wordt eens per 2 maanden gekookt voor de 60-plussers uit Radewijk. Ook weer zo’n goed initiatief van Geesje. Daarnaast is ze zeer actief binnen de politiek. De Partij van de Arbeid mag al jarenlang op haar inzet rekenen tijdens campagnes. Voor haar inzet bij de PvdA heeft ze zelfs een Gouden Speld ontvangen. Jeanet Meijering: “Echt niets is Geesje teveel. Ook als iemand ziek is in het dorp, brengt ze degene een bezoek. Een duizendpoot die het verdient om in het zonnetje gezet te worden!”

Voor haar inzet bij al die verenigingen ontving Geesje van Vrieling Adviesgroep een dinerbon, een mooi aandenken aan de actie en een cheque van € 1.065,- voor het goede doel. Het bedrag schenkt ze aan de organisaties waar ze zelf actief is: de Heugte, de Roker kookclub en de Zonnebloem. De Heugte gaat het bedrag inzetten voor nieuwe bestrating en de kookclub kan het goed gebruiken voor nieuwe pannen. Ook de Voedselbank Hardenberg krijgt een deel. “Ik ben daar niet actief, maar de Voedselbank is een goed initiatief. Ook zij verdienen een bijdrage”, aldus Geesje.

Namens Vrieling Adviesgroep, de inwoners van Radewijk en de rest van de gemeente Hardenberg bedanken we Geesje voor haar inzet!

Vrijwilligster van de maand Geesje Zuidema neemt haar prijzen in ontvangst in het bijzijn van familie, vrienden en collega-vrijwilligers.