Nieuws

20-07-2017

Een ton, belasting vrij schenken! 

Vanaf begin dit jaar kan iedereen honderdduizend euro schenken, zonder dat de belasting daar tussen zit. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Heeft u als ouder financieel een beetje extra ruimte en wilt u graag uw kind helpen? Dan kunt u sinds 1 januari 2017 gebruikmaken van de eenmalige verhoogde vrijstelling van honderdduizend euro. 

Sinds afgelopen januari hoeven schenkingen niet meer uitsluitend naar de eigen kinderen te gaan. Aan iedereen - ouder dan achttien en jonger dan veertig jaar - mag honderdduizend euro belastingvrij worden geschonken. Dit betekent dat elk willekeurig persoon een ton aan een derde mag schenken. Als bijvoorbeeld een grootouder, een oom of een tante óók wil bijspringen, dan krijgt hij of zij daar voortaan alle ruimte voor. Naast de leeftijdsgrens, zijn er nóg een paar voorwaarden:

  • U hebt niet eerder gebruikgemaakt van één van de verhoogde vrijstellingen voor een schenking die u van dezelfde schenker kreeg.
  • U gebruikt het bedrag van de schenking om een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden, uw eigenwoningschuld af te lossen, een restschuld van uw verkochte eigen woning af te lossen, rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen.
  • U kunt schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
  • U hebt in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd dat er geen voorwaarden aan de schenking zitten, of dat de schenking vervalt als u het geld niet op tijd gebruikt voor uw eigen woning.
  • U gebruikt de schenking voor 31 december 2019 voor uw eigen woning.
  • U vraagt de vrijstelling aan in de aangifte schenkbelasting 2017.

Op de website van de Belastingdienst is alle informatie te vinden over deze schenkingsvrijstelling. Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij onze adviseurs van Vrieling Hypotheken om te kijken wat de mogelijkheden zijn.