Nieuws

22-10-2013

Gebruik kleine blusmiddelen kan grote schade voorkomen

Brand wil niemand meemaken op zijn bedrijf. Daarom is het van belang dat er voldoende preventiemiddelen aanwezig zijn, zoals brandblusmiddelen. Overigens kunnen brandblusmiddelen brand niet voorkomen. De schade kan hierdoor wel enorm afnemen!

Er zijn diverse kleine brandblusmiddelen op de markt. Wij geven u graag een duidelijk overzicht van de verschillende soorten handblusmiddelen die er zijn. Hieronder vindt u daarom de details en voor- en nadelen van de verschillende handblusmiddelen.

Slanghaspel

Dit is het gangbaarste handblusmiddel. De slanghaspel is een slang van 20 tot 30 meter. Deze slang is opgerold op een rode haspel en is aangesloten op de waterleiding. Met het water kunt u blussen bij brand van vaste materialen. Denk aan hout, papier, karton, stof, banden en plastic. Met andere woorden: voor diepgloeiende vuren. Gebruik nooit water om een elektriciteitsbrand te blussen. Water geleidt namelijk de elektriciteit.

Voordelen Nadelen
- Bijna onbeperkt beschikbaar - Water geleidt elektriciteit
- Kan ook gebruikt worden om af te koelen (bijvoorbeeld voor gasflessen) - Niet te gebruiken bij brandende vetten

Tip: Let op dat de kracht van de waterstraal de gloeiende delen niet verspreid. Hierdoor kan ergens anders brand ontstaan.

Sproeischuimblusser

In een sproeischuimblusser zit een schuimvormend middel. Dit middel verlaagt de oppervlaktespanning van water. Hierdoor heeft een schuimblusser een beter doordringend vermogen voor gloeibranden in vaste stoffen. Bij vloeistofbranden creëert een sproeischuimblusser een filmlaag op het vloeistofoppervlak. Deze filmlaag sluit de zuurstof af, waardoor de brandbare gassen niet meer kunnen verdampen.

U mag dit blusmiddel nooit gebruiken op frituurvet, omdat het water bevat. De sproeischuimblusser gebruikt u bij brand in vaste materialen en bij vloeibare stoffen. Denk aan brandstoffen, olie, vernis, petroleum, verf, benzine, verdunners, maar ook teer en vetten.

Voordelen Nadelen
- Schoon (laat geen stof achter) - Voorzichtigheid is geboden bij elektriciteit
- Voorkomt onnodige nevenschade - Kan geen vorst verdragen (alleen ophangen in vorstvrije ruimtes)
- Sproeistraal bruikbaar op elektrische apparaten - Niet te gebruiken bij brandende vetten

Tip: Gebruik nooit water op brandend (frituur)vet.

CO2-blusser

Een CO2-blusser verdringt zuurstof uit de lucht. Dit maakt verbranding onmogelijk, waardoor het vuur dooft. De CO2-blusser gebruikt u bij vloeistofbranden en brandbare gassen zoals aardgas, propaan en butaan.

Voordelen Nadelen
- Geleidt geen elektriciteit - Niet gebruiken in kleine en gesloten ruimten waar personen aanwezig zijn. Dit vanwege risico van bewustzijnsverlies en verstikking
- Het gas is reuk- en kleurloos. Zeer geschikt om elektronisch materiaal mee te blussen - Kan geen vorst verdragen (alleen ophangen in vorstvrije ruimtes)

Tip: Stop de gastoevoer zo snel mogelijk. Pas op voor explosiegevaar. Als er geen kans is op uitbreiding, laat de brand dan uitbranden.

Poederblusser

Het poeder van de poederblusser remt de snelheid van de verbranding en stopt deze uiteindelijk. De poederblusser gebruikt u bij brand in vaste stoffen, vloeibare stoffen en brandbare gassen.

Voordelen Nadelen
- Werkt bij alle brandklassen - Nevenschade: het poeder laat resten achter (advies: niet reinigen met water, maar stofzuigen)
- Niet toxisch (giftig)     
- Geleidt geen elektriciteit  
- Het gespoten poeder vormt een scherm dat hitte en rook tijdens het blussen verdringt     
- Groot blusvermogen     

Tip: Wees erop bedacht dat brand weer kan oplaaien. Spuit dus nooit de blusser in een keer helemaal leeg.

Enkele algemene adviezen

  • Sluit voor het blussen de energiebron af.
  • Spuit bij buitenbranden altijd met de wind mee.
  • Blus een grote brand met meerdere personen.
  • Laat na elk gebruik uw brandblusapparatuur controleren en bijvullen door uw brandbeveiligingsbedrijf. Zelfs als u de brandblusser maar even hebt gebruikt.

Alle in Nederland aangeboden handblusmiddelen moeten voldoen aan het rijkskeurmerk REOB en/of NCP. Enkele aanbieders van brandblusmiddelen zijn: AJAX, Ansul, Gloria en Saval. Op internet kunt nog diverse andere aanbieders vinden, zoals Farmplaza.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neem dan online contact op met uw verzekeringsadviseur bij Vrieling of bel: 0523 – 28 27 26.