Nieuws

08-02-2018

Elektrakeuring

In de agrarische sector vindt één op de vier branden zijn oorsprong in een defect of storing in een elektrische installatie. Door de verdergaande automatisering worden installaties groter en complexer en ook bedrijven worden groter. Hierdoor neemt het risico op grote schades steeds meer toe. Verzekeraars stellen dan ook strengere eisen aan brandpreventie en elektrische installaties.

Al enige tijd wordt er door de verschillende verzekeraars een periodieke elektrakeuring geëist voor de grotere brandrisico’s. Tot nu toe hebben wij deze eis, voor onze eigen Vrieling verzekeringen, niet in de voorwaarden opgenomen. Dit is nu veranderd! In de loop van dit jaar zult u mogelijk ook te maken krijgen met deze verplichting tot het laten keuren van de elektrische installaties op uw bedrijf. Is dit voor uw bedrijf aan de orde dan nemen wij hierover tijdig contact met u op. In principe is dat een goede zaak. U bent als ondernemer immers ook gebaat bij veilige en goed functionerende installaties.

Welke keuring moet u laten uitvoeren?
Er zijn al verschillende keurmerken, zoals de NEN1010 en de NEN3140. Deze certificeringen zijn echter gericht op respectievelijk de aanleg, ontwerp en op voorschriften voor een veilig gebruik. De inspecties op basis van deze NEN-normen zijn niet of te weinig gericht op aspecten m.b.t. het brandrisico. Daarom zijn er speciale agro-elektra keuringen ontwikkeld. Per verzekeraar kan het verschillen welke keuring u dient te laten uitvoeren. Als er vragen of onduidelijkheden zijn kunt u altijd contact met ons opnemen.