Nieuws

17-04-2013

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Stel, u raakt morgen volledig arbeidsongeschikt. Houdt u dan nog voldoende inkomen over om uzelf en uw gezin te onderhouden? En is er iemand aanwezig om uw bedrijf draaiende te houden? Als ondernemer moet u zelf zorgen dat alles goed geregeld is als u arbeidsongeschikt raakt.

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. Niet alleen voor uzelf en uw gezin, maar ook voor uw onderneming. Een financieel tekort vangt u op met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er is meer om over na te denken. Zoals hulp bij re-integratie en het regelen van vervangende arbeid. En bouwt u nog wel voldoende pensioen op als u arbeidsongeschikt bent?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en ziekte komt altijd onverwacht. Denk er daarom nu overna of u zorgeloos kunt doorleven in geval van arbeidsongeschiktheid. U kunt beginnen met een (kennismakings)gesprek bij Vrieling. We bespreken wat Vrieling voor u kan betekenen en welke kosten hieraan verbonden zijn. Op die manier weet u precies wat u van ons kunt verwachten. Maak een afspraak via 0523 – 28 27 26 of laat ons u bellen.