Agrarisch nieuws

08-02-2018

Carnavalsoptochten

Door het toenemend aantal letselschades die ontstaan rond evenementen en optochten zijn verzekeraars steeds minder bereid dekking te bieden voor het gebruik van een landbouwtrekker bij een (carnavals)optocht. Onder bepaalde voorwaarden wordt er nog wel dekking verleend.

Lees verder

08-02-2018

Elektrakeuring

In de agrarische sector vindt één op de vier branden zijn oorsprong in een defect of storing in een elektrische installatie. Door de verdergaande automatisering worden installaties groter en complexer en ook bedrijven worden groter. Hierdoor neemt het risico op grote schades steeds meer toe. Verzekeraars stellen dan ook strengere eisen aan brandpreventie en elektrische installaties.

Lees verder

08-02-2018

Landbouwregeling

Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling vervallen. Deze regeling gaf agrariërs de mogelijkheid om geen btw-administratie bij te houden. Agrariërs die van de regeling gebruikmaakten, konden ook geen btw verrekenen. Per 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Dit betekent dat alle agrarische ondernemers vanaf nu btw-plichtig zijn. Voortaan moet elke agrariër btw afdragen en bestaat de mogelijkheid om btw te verrekenen.

Lees verder

10-03-2016

Verzeker uw gewassen tegen extreme weersomstandigheden

2015 en 2014 waren de warmste jaren sinds 1707. Bovendien staan in de wereldwijde top 15 van warmste jaren allemaal recente jaartallen, waaruit valt op te maken dat de aarde mogelijk snel opwarmt. Als deze ontwikkeling zich doorzet, wordt volgens meteoroloog Reinier van den Berg (RTL4) de wereld een stuk onvriendelijker. Het risico op zware stort- en hagelbuien en extreme droogte neemt bijvoorbeeld toe. Schade door extreme weersomstandigheden kan nooit helemaal voorkomen worden. Maar wilt u niet het risico lopen om de gehele schade uit ‘eigen zak’ te moeten betalen? Zorg dan voor een goede verzekering.

Lees verder

16-06-2015

Invoering T-rijbewijs per 1 juli 2015

Op 1 juli wordt het tractorrijbewijs (T-rijbewijs) ingevoerd. Personen die tractor (trekker) willen rijden moeten straks bij het CBR officieel theorie- en praktijkexamen doen. Er geldt tot 1 juli 2016 een overgangsregeling voor personen met een trekkercertificaat en een autorijbewijs.

Lees verder

10-06-2015

Verzekeren tegen diefstal

U kunt de kans op diefstal verkleinen, maar helaas kunt u het nooit helemaal voorkomen. Daarom kunt u uw gebouwen, inventaris, landbouwwerktuigen en vee verzekeren tegen diefstal en/of inbraak. Daar zijn verschillende verzekeringen en dekkingen voor, passend bij uw bedrijf en uw wensen.

Lees verder

10-06-2015

Geef dieven geen kans, tref maatregelen!

Veel agrariërs hebben last van diefstal en inbraak van gebouwen. Bij één op de vijf is weleens olie gestolen en een derde heeft wel eens te maken gehad met inbraak. Zitmaaiers, trekkers, gereedschap en zelfs zaaigoed en vee in de wei zijn niet altijd veilig. Vaak kunt u zelf eenvoudige maatregelen treffen om de kans op diefstal te verkleinen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Lees verder

29-01-2015

Bent u verzekerd tegen bedrijfsschade?

Een brand op uw bedrijf heeft grote gevolgen. De dekking voor directe schade aan gebouwen en inventaris is bij de meeste agrarische bedrijven uitstekend geregeld. Maar ook de gevolgschade door bedrijfsstilstand is een groot risico! Dit noemen we de bedrijfsschade. Bent u hiertegen verzekerd?

Lees verder

29-01-2015

Risico op extreme weersomstandigheden neemt toe

2014 was het warmste jaar ooit sinds 1707. Bovendien staan in de wereldwijde top 15 van warmste jaren allemaal recente jaartallen, waaruit valt op te maken dat de aarde mogelijk snel opwarmt. Als deze ontwikkeling zich doorzet, wordt volgens meteoroloog Reinier van den Berg (RTL4) de wereld een stuk onvriendelijker. Het risico op zware stort- en hagelbuien en extreme droogte neemt bijvoorbeeld toe. Schade door extreme weersomstandigheden kan nooit helemaal voorkomen worden. Maar wilt u niet het risico lopen om de gehele schade uit ‘eigen zak’ te moeten betalen? Zorg dan voor een goede verzekering.

Lees verder

29-01-2015

Rijdt uw landbouwvoertuig mee in een (carnavals)optocht? Denk aan de verzekering!

Verzekeraars zijn zeer terughoudend met de verzekering van landbouwvoertuigen tijdens optochten. Dit heeft met name te maken met het hoge risico op letselschade van personen die zich op het voertuig of de getrokken wagen bevinden. Toch zijn er mogelijkheden om schade aan zaken en personen te verzekeren tijdens een optocht. Er moet dan wel aan diverse voorwaarden voldaan worden.

Lees verder

16-01-2014

Voorkom schade bij storm

De afgelopen maanden heeft het een aantal keren flink gestormd. Storm kunt u helaas niet voorkomen, maar de kans op schade bij storm kunt u wel verminderen! Omdat storm vaak niet onverwachts komt, kunt u prima voorzorgsmaatregelen nemen om overlast en schade te beperken. In dit artikel een aantal handige tips voor een volgende storm.

Lees verder

16-01-2014

Schade door werknemers die motorrijtuigen besturen?

WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheidverzekering Motorrijtuigen. Met deze verzekering is uw aansprakelijkheid als werkgever goed verzekerd als uw werknemer zelf schade lijdt als bestuurder van een motorrijtuig. Ook als er sprake is van eigen schuld van de werknemer. Bent u hiervoor verzekerd?

Lees verder

16-01-2014

Tractor rijden zonder rijbewijs? Dat kan alleen in 2014 nog!

Op dit moment mag u tractor (trekker) rijden zonder rijbewijs. 16- en 17-jarigen hebben alleen een trekkercertificaat nodig. Maar daar gaat waarschijnlijk verandering in komen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, heeft iedereen die vanaf 1 januari 2015 tractor wil rijden een T-rijbewijs nodig. Weet u al wat u moet doen om dit rijbewijs te halen?

Lees verder

22-10-2013

Gebruik kleine blusmiddelen kan grote schade voorkomen

Brand wil niemand meemaken op zijn bedrijf. Daarom is het van belang dat er voldoende preventiemiddelen aanwezig zijn. Er zijn diverse kleine brandblusmiddelen op de markt. Wij geven u graag een duidelijk overzicht van de verschillende soorten handblusmiddelen die er zijn.

Lees verder

18-10-2013

Vervuilde wegen: de vervuiler betaalt

Het komt regelmatig voor dat wegen ernstig worden vervuild door landbouw- en bouwverkeer. Hierdoor ontstaan risico’s voor weggebruikers. Met name voor motorrijders en bromfietsers kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Ontstaat er schade? Dan betaalt de vervuiler!

Lees verder

15-10-2013

Vrieling op agrarische beurzen in Hardenberg

Deze week staan de agrarische adviseurs van Vrieling op de Landbouw Intensieve Veehouderij (22, 23 en 24 oktober) in de Evenementenhal in Hardenberg. Volgende week staan we hier op de Rundvee Vakdagen (29, 30 en 31 oktober).

Lees verder

09-07-2013

De verzekering voor uw technische installaties

Schade aan uw technische installaties kan heel kostbaar zijn. Speciaal voor dit risico biedt Vrieling de Technische verzekering voor agrarische bedrijven (TVA). Deze verzekering vergoedt materiële schade aan en verlies van apparatuur door plotselinge onvoorziene gebeurtenissen.

Lees verder

09-07-2013

Voorkom brand in uw hooi- en stro-opslag

Is hooi en stro opslaan een onderdeel van uw bedrijf? Dan weet u dat hier bepaalde risico’s aan verbonden zijn. Maar als u zich aan de voorschriften houdt, minimaliseert u deze risico’s.

Lees verder

17-04-2013

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Stel, u raakt morgen volledig arbeidsongeschikt. Houdt u dan nog voldoende inkomen over om uzelf en uw gezin te onderhouden? En is er iemand aanwezig om uw bedrijf draaiende te houden? Als ondernemer moet u zelf zorgen dat alles goed geregeld is als u arbeidsongeschikt raakt.

Lees verder

16-04-2013

(Ver)bouwplannen? Laat uw adviseur eens meekijken!

Heeft u (ver)bouwplannen? Laat uw verzekeringsadviseur eens meekijken naar de tekening. Verzekeringstechnisch zijn er interessante manieren om te besparen. Gebruikt u bijvoorbeeld de juiste isolatie, heeft u gedacht aan brandmuren? Maar al te vaak wordt hier aan gedacht als de bouw al begonnen is. Of zelfs al is afgerond. Dan is het lastig om nog aanpassingen te doen.

Lees verder

15-04-2013

Bent u verzekerd tegen bedrijfsschade?

Een brand op uw bedrijf heeft grote gevolgen. De dekking voor directe schade aan gebouwen en inventaris is bij de meeste agrarische bedrijven uitstekend geregeld. Maar ook de gevolgschade door bedrijfsstilstand is een groot risico! Dit noemen we de bedrijfsschade. Bent u hiertegen verzekerd?

Lees verder

17-09-2012

Zonnepanelen, extra verzekeren of niet?

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. En de prijs is steeds minder een drempel.

Lees verder

13-09-2012

Overlijdensrisicoverzekering: kleine moeite, groot gebaar voor uw nabestaanden

Overlijden kan een enorm financieel risico zijn voor nabestaanden. Uw agrarisch bedrijf moet namelijk worden voortgezet, verkocht of overgedragen. Dit brengt in veel gevallen hoge kosten met zich mee, die niet altijd uit beschikbare geldmiddelen kunnen worden betaald. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) voorkomt een hoop financiële zorgen.

Lees verder