Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

Deze verzekering dekt dood en waardevermindering van uw vee, mits dit het gevolg is van plotseling en onvoorzien uitvallen van de regelapparatuur. 

U kunt er voor kiezen om ook uw bedrijfsschade mee te verzekeren. U krijgt dan een vergoeding voor de derving van de bruto winst, veroorzaakt door de hiervoor omschreven gebeurtenis. Het voor bedrijfsschade verzekerd bedrag kan ook dienen tot dekking van extra kosten die gemaakt moeten worden om bedrijfsstagnatie te voorkomen. 

Vergoedingen van kosten

Naast de hierboven genoemde kosten worden de volgende kosten ook vergoed:

  • Expertisekosten
  • Opruimingskosten
  • Bereddingskosten

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade veroorzaakt door:

  • Het uitvallen van externe toelevering van elektriciteit, gas of water
  • Onvoldoende onderhoud, slijtage e.d.
  • Abnormaal gebruik
  • Bedieningsfouten
  • Molest (gewapende conflicten)
  • Rampscenarios als atoomkernreacties, aardbevingen, overstromingen en vulkanische uitbarstingen
Evelien Brandt

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.