Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

Op deze verzekering is de materiële schade aan de veestapel, waardoor meer dan één dier wordt getroffen als gevolg van één van de volgende gebeurtenissen gedekt:

  • Dood en noodzakelijk afmaken als gevolg van een ziekte, ongeval of acute vergiftiging
  • Afvoer als gevolg hiervan in verband met ernstige overschrijding van de tussenkalftijd
  • Verlies door diefstal en vermissing

Daarnaast zijn ook de dierenartskosten meeverzekerd.

Verzekerd vee

De rundveeverzekering kan worden afgesloten voor:

  • Melkkoeien
  • Voormalige melkkoeien die in hetzelfde bedrijf voor vleesproductie worden aangehouden
  • Jongvee dat is voorbestemd als melkvee
  • Dekstieren die ten behoeve van het hierboven genoemde vee worden gehouden
  • Vleesstieren
  • Zoogkoeien en hun nakomelingen

Eigen risico

Het eigen risico is naar keuze 2%, 3% of 4% van het verzekerd bedrag. De premie wordt lager naarmate het eigen risico groter is.

Evelien Brandt

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.