Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

Uw bedrijf is verzekerd voor rechtshulp bij bijvoorbeeld arbeidsconflicten (conflicten met uw medewerkers), schade aan uw motorrijtuigen, incasso van geldvorderingen (als bijvoorbeeld een klant niet betaalt) conflicten die met de bouw van onroerend goed te maken hebben of met koop en verkoop.

Privé bent u verzekerd voor rechtshulp bij conflicten met de overheid, werkgevers, buren, en leveranciers van producten en diensten. Ook bij conflicten over vermogensbeheer (de bank die uw geld beheert door te beleggen) krijgt u rechtshulp. Zelfs bij meningsverschillen met de Belastingdienst kunt u rechtshulp krijgen.

Uitbreiding van de dekking

Geschillen rondom quota, zoals melk- en mestquota kunnen facultatief worden meeverzekerd, evenals milieuproblemen bijvoorbeeld over vergunningen en verontreinigingen.

Deze verzekering geldt normaal gesproken voor Nederland, maar soms geldt de dekking ook in andere landen.

Evelien Brandt

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.