Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

De landbouwwerktuigenverzekering geeft een zeer ruime dekking tegen een aantrekkelijke premie. Voor tractoren die volledig verloren gaan is een uniek vergoedingssysteem van toepassing. In het eerste jaar wordt de volledige nieuwwaarde vergoed, ook als de waarde is gestegen. In de volgende drie jaren wordt slechts 1% per maand afgeschreven.

Standaard dekkingen

WA-dekking

  • Voertuigen van de verzekeringnemer
  • Gebouwen die het eigendom van de verzekeringnemer zijn of die hij in gebruik heeft.
  • Zaken van derden die worden vervoerd.

Casco

  • Plotseling van buiten komende onheilen zoals botsen, slippen, van de weg geraken en kwaadwillige beschadiging.
  • Brand en diefstal (hieronder valt: zelfontbranding, explosie, kortsluiting en blikseminslag).
  • Voor tractoren in het eigen agrarisch bedrijf die tegen het casco-risico zijn verzekerd geldt bij schade een aantrekkelijke nieuwwaarderegeling.

Casco inclusief eigen gebrek

  • Dekking als bij casco, plus dekking voor motorische of mechanische schade door slechte reparatie en bediening en door machinebreuk, materiaal- en constructiefouten.

No claim korting

Op de premie is een no claim systeem van toepassing. Als u een aantal jaren schadevrij rijdt levert dat een mooi premievoordeel op!

Evelien Brandt

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

  1.