Agrarisch ZekerheidsPakket

Overige verzekeringen

Dekking

De agrarische bedrijfsschadeverzekering biedt u een zeer uitgebreide dekking. Wij vergoeden de geleden bedrijfsschade veroorzaakt door de gebeurtenissen zoals hieronder omschreven:

 • Brand
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Inductie door bliksem
 • Storm
 • Diefstal van bij het gebouw behorende onderdelen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Vandalisme veroorzaakt door een inbreker
 • Aanrijding
 • Het springen of lekken van waterleidingen
 • Water binnengedrongen via vensters, of door het lekken van daken en/of dakgoten
 • Uit bassins/kelders/putten overgelopen mest
 • Omgevallen bomen, heistellingen en kranen
 • Sneeuwdruk, en door binnengedrongen sneeuw

N.B. Voor een volledig overzicht van de gedekte gebeurtenissen, zie de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag dat voor deze verzekering wordt aangehouden, is de brutowinst die in een jaar behaald wordt.

Naverrekening

De polis wordt in het algemeen gesloten op naverrekening. Dat houdt in, dat het verzekerd bedrag achteraf periodiek wordt vastgesteld op basis van de werkelijke brutowinst. Zo bent u altijd voor het juiste bedrag verzekerd en betaalt u nooit teveel premie.

Dekking boven het verzekerd bedrag

In het geval van een gedekte gebeurtenis, vergoeden wij boven het verzekerd bedrag ook expertisekosten en de kosten voor noodhuisvesting van uw gezin.

Uitsluitingen

Hoewel de voorwaarden van de agrarische bedrijfsschadeverzekering van Vrieling uiterst ruim zijn, is natuurlijk niet alles te verzekeren. Catastroferisico’s zoals molest, aardbeving, overstroming en atoomkernreactie zijn niet verzekerbaar. En daarnaast is bijvoorbeeld niet gedekt, de schade die het gevolg is van achterstallig onderhoud of constructiefouten.

Eigen risico

Voor alle gebeurtenissen geldt: geen eigen risico!

Evelien Brandt

Kan ik u helpen?

Wilt u meer weten over onze producten en diensten? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Laat u dan bellen door één van onze adviseurs!

Bel mij

 1.