Financieel advies voor de agrariër

Uw huidige inkomen is natuurlijk belangrijk. Maar uw toekomstige inkomen evenzeer. En juist dat toekomstige inkomen is mede afhankelijk van invloeden waar u niet veel grip op heeft. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Hoe ziet uw inkomensplaatje er dan uit? En hoe zijn de voorzieningen voor uw nabestaanden als u onverhoopt komt te overlijden? Vragen om even stil bij te staan!

Marcel Tijhaar
Verzekeringsadviseur buitendienst

Als u hier meer inzicht in wilt hebben, kunnen onze financiële adviseurs u daarbij helpen. Na een Financiële Risico inventarisatie, krijgt u een rapportage die u de nodige duidelijkheid verschaft.